LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 310 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. XII-1830

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 310 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 310 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

1. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. liepos 15 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė