vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos vienašališko nustatymo

 

2018 m. birželio 14 d. Nr. O3E-195

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 34 straipsnio 15 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2018 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. O3E-82 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo“ bei atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2018 m. birželio 6 d. pažymą Nr. O5E-149 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos vienašališko nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

1. Konstatuoti, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba pažeidė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 9 nuostatą, tai yra ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nenustatė UAB „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos, suderintos Komisijos 2018 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. O3E-82 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo“.

2. Vienašališkai nustatyti UAB „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,17 Eur/m3 (be pridėtinės vertės mokesčio).

3. Nustatyti, kad:

3.1. šio nutarimo 2 punkte nurodyta paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina suderinta trejų metų laikotarpiui nuo šios kainos įsigaliojimo dienos;

3.2. pirmaisiais bazinės kainos galiojimo metais taikoma paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina lygi paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinei kainai.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Inga Žilienė