Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. 916 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 2 d. Nr. 199
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 20.4 papunktį išdėstyti taip:

„20.4. elektros energijos kiekį, kuris laikotarpiu nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d. elektros energiją gaminančio vartotojo buvo patiektas į elektros tinklus ir po to suvartotas savo reikmėms ir ūkio poreikiams.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis

energetikos ministrą                                                                        Evaldas Gustas