Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS NARIŲ SKYRIMO

 

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. 1K-161

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariais

s k i r i u:

Salvijų KULEVIČIŲ – istoriką, Vilniaus universiteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros docentą ir prodekaną;

Daivą VELIČKAITĘ – architektę, viešosios įstaigos „Archlegis“ direktorę.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda