LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO NR. X-1404

33 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. balandžio 17 d. Nr. XII-833

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kapinių žemės sklypus iki 2017 m. sausio 1 d. savivaldybės privalo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, teikdamas pirmenybę į Kultūros vertybių registrą įrašytų kapinių žemės sklypų įregistravimui. Iki 2016 m. sausio 1 d. savivaldybės privalo pagal Vyriausybės nustatytus reikalavimus sudaryti jų teritorijoje esančių veikiančių, riboto laidojimo ir neveikiančių kapinių sąrašus ir skelbti juos savo interneto svetainėje.“

 

2 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2014 m. gegužės 31 d. nustato kapinių sąrašų sudarymo ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarką.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį, įsigalioja 2014 m. birželio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė