PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T1-204 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMŲ ATLIKTI KASIMO DARBUS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 27 d. Nr. T1-165

Plungė

 

 

Atsižvelgdama į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse teikimą Nr. TR5-47(5.5E),  Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų, patvirtintų Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T1-204, pripažįstant netekusiu galios šių Nuostatų 4.1.3. papunktį.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis