LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 1081 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. lapkričio 24 d. Nr. XIV-1564

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 1081 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1081 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1081 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už lengvųjų ir labai lengvų plastikinių pirkinių maišelių neatlygintiną dalijimą prekių ar produktų pardavimo vietose

Lengvųjų ir (arba) labai lengvų plastikinių pirkinių maišelių, išskyrus labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius, į kuriuos pakuojami šviežia mėsa, jos produktai ir šviežios žuvys, jų produktai, neatlygintinas dalijimas prekių ar produktų pardavimo vietose užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_f460aa3a4e214e38b8b0b1ab830a1673_end