LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. VASARIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-75 „DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. 3D-125

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymą Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto sudarymo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO SUDARYMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 104 punktu bei atsižvelgdamas į Kompetentingų institucijų ir ekonominių-socialinių partnerių atrankos į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komitetą, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos projektų atrankos komitetą ir  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komitetą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 3D-646 „Dėl Kompetentingų institucijų ir ekonominių-socialinių partnerių atrankos į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komitetą, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos projektų atrankos komitetą ir  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komitetą tvarkos aprašo patvirtinimo“,

s u d a r a u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komitetą (toliau – komitetas):

Donatas Dudutis – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Justas Poviliūnas – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vedėjas, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Algirdas Aušra – Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos pirmininkas, narys stebėtojas (jo nesant – Eglė Smilgevičė, UAB „Banginis“ sekretorė-referentė);

Alfonsas Bargaila – Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos pirmininkas, narys stebėtojas (jo nesant – Akvilė Kungienė, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos vyriausioji finansininkė);

Evelina Blažiūnaitė – Žemės ūkio ministerijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Vilma Romanovienė, Žemės ūkio ministerijos finansų skyriaus vyriausioji specialistė);

Loreta Bražinskaitė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus patarėja (jos nesant – Darius Krištonaitis, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas);

Valdas Gečys – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vedėjas (jo nesant – Alenas Bulauskis, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėjas);

Algimantas Gylys – asociacijos Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo pirmininkas, narys stebėtojas (jo nesant – Arvydas Veikšra, asociacijos Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo valdybos narys);

Siga Jakubauskienė – Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos pirmininkė, narė stebėtoja (jos nesant – Algimantas Dirsė, Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos narys);

Paulius Jurkauskas – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito skyriaus patarėjas, narys stebėtojas (jo nesant – Marijus Mockeliūnas, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas);

Leonas Kerosierius – Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas, narys stebėtojas (jo nesant – Vytautas Kesminas,  Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ narys);

Virginijus Eugenijus Kirsnickas – Asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ prezidentas, narys stebėtojas (jo nesant – Algirdas Domarkas, Asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ valdybos pirmininkas);

Antanas Kontautas – VšĮ Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijos jaunesnysis mokslo darbuotojas, narys stebėtojas (jo nesant – dr. Nerijus Nika, VšĮ Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijos vedėjas);

Giedrius Ladukas – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyriausiasis specialistas (jo nesant – Vilmantas Graičiūnas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyresnysis patarėjas);

Irena Lankauskienė – Žemės ūkio ministerijos patarėja;

Rolandas Morkūnas – Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos direktorius, narys stebėtojas (jo nesant – Karolis Panasenka, Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos tarybos narys);

Mindaugas Pocius – Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos pirmininkas, narys stebėtojas (jo nesant – Ernestas Vaidelys, Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos narys);

Evaldas Pranckevičius – Žemės ūkio ministerijos Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vedėjas;

Gediminas Radzevičius – VšĮ Europos regioninės politikos instituto direktorius, narys stebėtojas (jo nesant – Erika Ribašauskienė, VšĮ Europos regioninės politikos instituto vyr. analitikė-ekspertė);

Ana Sedenko – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus patarėja (jos nesant – Jūratė Masiulienė, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus patarėja);

Rūta Slidžiauskaitė – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėja (jos nesant – Andrius Burlėga, Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas, narys stebėtojas (jo nesant – Agnė Kazlauskienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja);

Alvydas Žibas Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Akvakultūros centro vadovas, narys stebėtojas (jo nesant – Algirdas Radzevičius, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos  Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto direktorius)“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas