LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS PROJEKTŲ REGIONUOSE SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 28 d. Nr. ĮV-370

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktą ir atsižvelgdamas į Regioninių kultūros tarybų rekomendacijas,

t v i r t i n u Tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašą (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. ĮV-370

 

 

Tolygios KultūrINĖS RAIDOS projektų regionuose sąrašas

 

1. Rekomenduojamų finansuoti Alytaus apskrities projektų sąrašas:

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

1.1.

Dzūkų kultūros draugė

Asociacija

Žurnalas „Dainava“ – dzūkų etninio savitumo sklaidos garantas

3 460,00

1.2.

Argostudio

VšĮ

Gyvosios istorijos festivalis „Jotvos vartai“

7 200,00

1.3.

Alytaus kraštotyros muziejus

Baltų vienybės keliu: vandenų kultūrinė atmintis

2 040,00

1.4.

Varėnos kultūros centras

Dzūkijos amatų mokykla: archajiškas tekinimas

2 930,00

1.5.

Druskininkų miesto muziejus

Druskininkų vitražo simpoziumas „Čiurlionio atspindžiai 2019“

2 490,00

1.6.

Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius

Asociacija

Čiurlioniškąją stygą palietus

5 900, 00

1.7.

Druskininkų kultūros centras

5–asis tarptautinis kalvystės pleneras „Plieninė plaštakė 2019“

4 090,00

1.8.

Varėnos kultūros centras

Respublikinė mėgėjų teatrų šventė „Tegyvuoja giraitė“

3 130,00

1.9.

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Literatūriniai pietūs su krašto kūrėjais

4 360,00

1.10.

Druskininkų kultūros centras

Gatvės spektaklių festivalis „Gatvės atostogos“

2 310,00

1.11.

Lazdijų krašto muziejus

Septynių vasarų giesmės

2 430,00

1.12.

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

VšĮ

Dainavos šalies muzikos festivalis

9 660,00

1.13.

Iš viso: 50 000,00

 

 

2. Nerekomenduojamų finansuoti Alytaus apskrities projektų sąrašas:

2.1.

Varėnos kultūros centras

Vasaros šventė prie Merkinės piliakalnio

2.2.

Alytaus miesto teatras

Monospektaklio (storytelling) „SEEN“ sklaida

2.3.

Varėnos kultūros centras

Etnomuzikavimo kursai „Grajyk, muzikėla!“

2.4.

Bonsai studija

VšĮ

Kultūros pažinimas per žmogaus ir medžio sintezę

2.5.

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

Išmanioji erdvė vaikų bibliotekoje – „Skaityk! Kurk! Žaisk!“

2.6.

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Būk modernus – skaityk šiuolaikiškai!

2.7.

Juozo Mikolainio muzikos studija „Mikutis“

VšĮ

Vai tai dūda, ir vėl dūda

2.8.

Lazdijų krašto muziejus

Dzūkijos dievdirbys Antanas Soroka

2.9.

Varėnos kultūros centras

Grybavimo čempionatas „Grybų rauc“

2.10.

Lazdijų krašto muziejus

Rezistencinio pasipriešinimo istorijos sklaida

2.11.

Varėnos kultūros centras

Kompaktinė plokštelė „Vai tu, sakalėli“

2.12.

Varėnos kultūros centras

Adventinių renginių ciklas „Kai vakarai ilgėja“

2.13.

Olita-Orany

Asociacija

Atrask. Pažink. Išsaugok

2.14.

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

VšĮ

Kompaktinė plokštelė „Dzūkų krašto adventinės–Kalėdinės dainos“

2.15.

Varėnos kultūros centras

Tarptautinis įvairių stilių šokio festivalis–konkursas „Fantazija“, tema „Miško taku“

2.16.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius

Asociacija

Malda medžiui

2.17.

Alytaus miesto teatras

Kalėdziniai ciltukai su „Kupriuku muzikantu“

2.18.

Druskininkų miesto muziejus

Nekasdieniška Druskininkų kurorto kasdienybės istorija

2.19.

Lazdijų rajono bibliotekininkų draugija

Asociacija

Edukacija „Mažosios kultūros sostinės Veisiejų vietovardžiai“

2.20.

Verpėjos

VšĮ

Verpėjos. Skroblaus vingiai

2.21.

Lazdijų kultūros centras

VšĮ

Kulinarinio paveldo ir folkloro šventė „Mes esam dzūkai“

2.22.

Druskininkų kultūros centras

Tautinių šokių festivalis – konkursas „Kadagynė“

2.23.

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

Susitikim (ne) skaityti

2.24.

Varėnos kultūros centras

Kaimo šventė „Šventa Ona – duonos ponia“

2.25.

Alytaus miesto liaudies meno studija „Dainava“

Asociacija

XVII tarptautinis liaudies meno festivalis „Atvažiuoj Kalėdos“

2.26.

Alytaus miesto liaudies meno studija „Dainava“

Asociacija

XV tarptautinis vaikų ir jaunimo liaudies meno festivalis „Ateik, saulute, su pyragais“

2.27.

Varėnos kultūros centras

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kelio skulptūrų priežiūros darbai

2.28.

Varėnos kultūros centras

Kaimo šventė „Kaimyne, kaip sveikas gyveni?“

2.29.

Varėnos kultūros centras

Panaros–Žeimių–Gudelių kaimo šventė

2.30.

Varėnos kultūros centras

Krivilių kaimo šventė

2.31.

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka

V–asis literatūros festivalis „Laukinės vaivorykštės 2019“

2.32.

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Atraskime kūrybinio potencialo lobį

2.33.

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

VšĮ

Vaikų ir jaunimo etninės kultūros stovykla „Muzika graina, jaunimas šoka“

2.34.

Varėnos kultūros centras

Perlojos kaimo šventė „Pabūkime kartu“

2.35.

Varėnos kultūros centras

Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios 110-ties metų jubiliejus

2.36.

Druskininkų jaunimo užimtumo centras

VšĮ

Skaitau – darau

2.37.

Varėnos kultūros centras

Kaimo šventė „Po tėviškės medžiu“

 

3. Rekomenduojamų finansuoti Kauno apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

3.1.

Raseinių krašto istorijos muziejus

Žemaičio bajoro kodas

6 310,00

3.2.

Labdaros ir paramos fondas „Viltis – Vikonda“

Labdaros ir paramos fondas

Jungtinis Tėvo Stanislovo Paberžės ir Skarulių muzikos festivalių projektas

10 000,00

3.3.

Sveiki Kėdainiai

Asociacija

Broma Jazz 2019

14 000,00

3.4.

Kėdainių kultūros centras

Renginių ciklas „(At)rask meną“

6 000,00

3.5.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras

Respublikinis folkloro kolektyvų festivalis „Tėvelio dvarely“

3 000,00

3.6.

Birštono kultūros centras

Birštono akordeono muzikos festivalis 2019

3 600,00

3.7.

Kėdainių kultūros centras

Folkloro festivalis „Į Vidurio Lietuvą susiėję“

5 000,00

3.8.

Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Ekskursijų ciklas „Literatūrinė Jonava“

3 000,00

3.9.

Kauno rajono Ramučių kultūros centras

Etno mozaika

4 800,00

3.10.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

Literatūrinės dirbtuvės. Laisvai, linksmai ir kūrybingai

2 200,00

3.11.

Asociacija DPOEZIJA

Asociacija

Dpoezijos Šaltinis 2019

4 000,00

3.12.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras

Respublikinis sakralinės muzikos festivalis „Džiaugsmas pasauliui“

2 100,00

3.13.

Raseinių krašto istorijos muziejus

Raseinių tarpukario architektūros palikimas. Tyrimai ir sklaida

3 600,00

3.14.

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Šimtmečio traukinys Kaišiadorys – Radviliškis

2 000,00

3.15.

Kauno r. Kačerginės daugiafunkcis centras

Kačerginė – Laikinosios sostinės kurortas – švenčia

kūrybinės bendruomenių iniciatyvos

5 000,00

3.16.

Projazaz

VšĮ

Jonava Jazz 2019

11 700,00

3.17.

Žiežmarių kultūros centras

Leidinys „Žiežmariečių istoriniai nutikimai“

3 500,00

3.18.

Idėjų upė

Asociacija

Fotomeno konkursas „Žemaitijos legenda“

2 700,00

3.19.

Medinės dūdos

VšĮ

Lietuvos dūdmaišininkų „Susipūtimas“

4 000,00

3.20.

Kruonio kultūros centras

Kruonio tapatybės atspindžiai

2 400, 00

3.21.

Kauno rajono muziejus

Lietuviai menininkai sugrįžta į Lietuvą. Aldonos Gustas kūrybos paroda „Žemiškai šokant“ ir parodos darbų katalogo leidyba

6 000,00

3.22.

Iš viso: 104 910,00

 

4. Nerekomenduojamų finansuoti Kauno apskrities projektų sąrašas:

 

4.1.

Kauno rajono Vilkijos kultūros centras

Renginių ciklas „Kultūrinis kvadratas“

4.2.

Kėdainių krašto muziejus

Lietuvos muziejų nacionalinis forumas „Lietuvos kultūros kraštovaizdžių atmintis: upės ir epai Česlovo Milošo gimtinėje prie Nevėžio“

4.3.

Raseinių rajono kultūros centras

Muzikinio spektaklio „Sapnas“ pristatymas Kauno apskrityje

4.4.

Palomenės kultūros centras

Virtualūs partizanų keliai

4.5.

Vilties švyturys

VšĮ

Kūrybinių dirbtuvių organizavimas priklausomų asmenų bendruomenėje, leidinio sukūrimas ir pristatymas visuomenei

4.6.

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras

Gatvės menas karpinių motyvais Jonavoje

4.7.

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras

GarliaKINAS

4.8.

Kauno rajono Babtų kultūras centras

Panevėžys – Kėdainiai –Babtai: Nevėžiu teka...

4.9.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras

Kun. Pr. Bieliausko užrašytų dainų archaiškumas

4.10.

Maprema

VšĮ

Meno laukas

4.11.

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras

Etnokultūra šiandienos visuomenėje: sėkmės iniciatyvos ir praktinis pritaikymas

4.12.

Kačerginės miestelio bendruomenė „Vizija“

Asociacija

Pranas Mašiotas: „Vaiko protas godus, širdis ištroškus“

4.13.

„Taško“ teatras

VšĮ

VšĮ „Taško“ teatras kūrybos sklaida Kauno regione ir Lietuvoje

4.14.

Kačerginės miestelio bendruomenė „Vizija“

Asociacija

Jaunimo muzikos festivalis „Ant vandens“

4.15.

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras

Fotografija vaikams

4.16.

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras

Lėk gervelė

4.17.

Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas

Asociacija

Kraštotyros ekspedicijų ciklas „Užuguosčio gidas: nuo pirmųjų paminėjimų iki šių dienų“

4.18.

Žaslių kultūros centras

„Etno kultūros elementai šiuolaikinėje Lietuvoje – tradicijos ir kultūra Tau“, skirtas Pasaulio lietuvių bendruomenių metams

4.19.

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras

Vaikų ir jaunimo pop muzikos ir dailės festivalis „Spalvų gama“

4.20.

„Taško“ teatras

VšĮ

Edukacinės stovyklos vaikams „Jaunieji kūrėjai“ Nidoje ir Kaune

4.21.

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras

Vokalinės muzikos festivalis-konkursas vaikams ir jaunimui „Iš širdies į širdį“

4.22.

Kauno rajono Raudondvario kultūros centras

Etnožaidimo „Kyla“ turnyras „Te kyla“

4.23.

Žaslių kultūros centras

Atverkime langus į lėlių pasaulį

4.24.

BC ARMADA

Asociacija

Transcendencija

4.25.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

Kultūros trečiadieniai. Atgaiva sielai

4.26.

Medinės dūdos

VšĮ

Mūsų Vytis

4.27.

Kėdainių krašto dailės draugija

Asociacija

Knygos „Karpykime kartu“ leidyba

4.28.

Nerutina

VšĮ

Lietuvos meno knygų pristatymas Latvijoje, Vokietijoje, JAV ir Japonijoje

4.29.

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugija

Asociacija

Meno mėgėjų koncertiniai renginiai 2019

4.30.

Audiovizualinių studijų centras

VšĮ

Jaunimo meninės veiklos ir užimtumo centro įkūrimas Šakių rajone

4.31.

Kulvos bendruomenė

Asociacija

Sekminių šventė

4.32.

Visuomeninė organizacija Šiluvos bendruomenė „Aušrinė“

Asociacija

Kraštiečių susitikimas „Čia gimėm, čia augom, čia žemė šventa“

4.33.

Ridikėlių mokyklėlė

VšĮ

Spektaklio „Tigro pusryčiai“ sklaida Airijos lietuvių mokyklose

4.34.

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė

Asociacija

Šauniausios Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenės rinkimai 2019

4.35.

Kulvos bendruomenė

Asociacija

Šventė – konkursas „Iš viso svieto į vieną vietą“

4.36.

Žiežmarių bendruomenė

Asociacija

Laisvės vakaras

 

5. Rekomenduojamų finansuoti Klaipėdos apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

5.1.

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

Skaitymo skiepas

3 120,00

5.2.

Neringos muziejai

Gyventojų migracijos Kuršių nerijoje XX a. viduryje

4 230,00

5.3.

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

Tradicinis tarptautinis skulptorių simpoziumas, nendrinių skulptūrų ant vandens ekspozicija ir Rudens lygiadienio šventė

2 750,00

5.4.

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka

Kultūros almanachas „Dorė“ – Neringos tapatybės paieškos

2 340,00

5.5.

Mažoji fiesta

VšĮ

Izraelio kultūros dienos Palangoje

8 740,00

5.6.

Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Klaipėdos krašto kulinarinio paveldo atradimai

7 380,00

5.7.

Liudviko Rėzos kultūros centras

Pats sau gidas Liudviko Rėzos kultūros centro istorinėje ekspozicijoje

5 690,00

5.8.

Kretingos rajono kultūros centras

Koncertų ciklas „Susitikimai su klasika...“

6 420,00

5.9.

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka

Knygos „Viktoro Miliūno apsakymai vaikams reginčiųjų ir Brailio raštu su regimomis ir reljefinėmis iliustracijomis bei įgarsinimu“ ir vaikų atvirukų leidyba reginčiųjų ir Brailio raštu

2 800,00

5.10.

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“

XV tarptautinis muzikos ir ekologijos festivalis „Nepaklusniųjų žemė“

11 420,00

5.11.

Šilutės kultūros ir pramogų centras

Profesionalaus muzikos meno sklaida vasaros muzikos festivalyje „Muzikinė verdenė“

5 420,00

5.12.

Neringos muziejai

Kultūros ypatumai prie Kuršių marių

7 980,00

5.13.

Gargždų krašto muziejus

Kilnojamosios parodos „Dvaras Žemaitijoje: gyvenimas, ūkinė veikla, kultūra“ sukūrimas ir pristatymas

6 890,00

5.14.

Kretingos rajono kultūros centras

Meno akcija „Kita Erdvė [3◦] Vakarų Krantas“

9 050,00

5.15.

Skuodo rajono kultūros centras

Tarptautinis senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis „APUOLĖ“ 2019

9 900,00

5.16.

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka

Tarptautiniai Stasio Jonausko skaitymai „Mirksnis, kai švietė dangus“

1 750,00

5.17.

Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų žvaigždės parapija

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

MIŠIOS, Vidmantei Jasukaitytei atminti (tekstai iš V. Jasukaitytės „Maldų knygos“)

9 780,00

5.18.

Kintų Vydūno kultūros centras

Ką byloja Kintų krašto vietovardžiai

5 340,00

5.19.

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka

Žemaitijos metams paminėti skirtas renginių ciklas „Blezdingas praskled žėidus“

2 710,00

5.20.

Salos etnokultūros ir informacijos centras

Šišion, Rusnės kiematy...

5 190,00

5.21.

Šilutės kultūros ir pramogų centras

Trumpametražių filmų ir filmuotų siužetų konkursas „Išnykusio pasaulio pėdsakais“

3 500,00

5.22.

Skuodo rajono kultūros centras

Muzikinis pavasaris Skuode 2019

3 090,00

5.23.

Visuomeninė organizacija „Forumas“

Asociacija

Žuvienės kvapas pasklis po visą margą svietą

12 900,00

5.24.

Iš viso: 138 390,00

 

6. Nerekomenduojamų finansuoti Klaipėdos apskrities projektų sąrašas:

 

6.1.

Kintų Vydūno kultūros centras

Specializuotų edukacinių erdvių įrengimas Vydūno memorialinėje vietovėje

6.2.

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka

Kūrybiškumo aitvarai vėjų Pamaryje ir Žemaitijos krašte

6.3.

Palangos kultūros ir jaunimo centras

„Amerika pirtyje“ po 120 metų

6.4.

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“

Smėlio saugai saugo

6.5.

Salantų regioninio parko direkcija

Kartenos festivalis „Kuršių genties vartus pravėrus IV“

6.6.

Tautinės muzikos asociacija „Trimitatis“

Asociacija

Kūrybinė akademija „Tautinių instrumentų sąskambiai“

6.7.

Kretingos rajono kultūros centras

Kūrybinė laboratorija „100 % žemaičiai“

6.8.

Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG'o lagerio kapinių inventorizavimas ir istoriniai tyrimai

6.9.

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras

Bikavėnai – etnokultūrinis traukos židinys

6.10.

Skuodo rajono kultūros centras

Folkloro festivalis „Liob šuokt, liob dainiout...“

6.11.

Šilutės kraštotyros draugija

Asociacija

Artūro Kitelio knygos „37 kaimo gydytojo metai Prūsų Lietuvoje“ vertimas

6.12.

Žemaičių krašto etonkultūros centras

Būgnų dundesys

6.13.

Priekulės kultūros centras

Spektaklio „Urtė“ pastatymas pagal Ievos Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“

6.14.

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka

Renginių ciklas „(NE)baisūs susitikimai“

6.15.

Klaipėdos rajono amatų centras

VšĮ

Etninės kultūros skrynia (skirta Žemaitijos metams)

6.16.

Liudviko Rėzos kultūros centras

Kūrybinės dirbtuvės „Sukurk savo filmą apie Kuršių Neriją“

6.17.

Vėžaičių kultūros centras

105–osios Vėžaičių Oninės

6.18.

Priekulės kultūros centras

Partizaninių dainų teatralizuota kompozicija „Sušaudytos dainos“

6.19.

Šeiko šokio teatras

VšĮ

Kūrybinės šokio dirbtuvės žmonėms su negalia ir performansas su šokėjais bei miesto bendruomene

6.20.

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

Potyriai poezijoje

6.21.

Kretingos muziejus

Dvaro šventė „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“

6.22.

Žemaičių tapatybės institutas

VšĮ

Dainynas 3+

6.23.

Skuodo rajono kultūros centras

Kultūriniai naktinėjimai Skuodo miesto parke

6.24.

Veiviržėnų kultūros centras

Saulėti Žemaitijos rudens vakarai

6.25.

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

Kultūrinis jaunimo ugdymas Klaipėdos rajone (skirta Žemaitijos metams)

6.26.

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

Kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys

6.27.

Salos etnokultūros ir informacijos centras

Visjavis Rusnėje

6.28.

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“

Naujojo cirko stotelė Nidoje

6.29.

Amžių būtovė

VšĮ

Mūsų 30-ieji: Pirmosios Respublikos pajūrio regiono amatų žemėlapis

6.30.

Monikos Klimaitės teatras

Mažoji bendrija

Edukacinis poezijos performansas „Nerkis iš kailio“

6.31.

Antano Mončio namai-muziejus

VšĮ

Inovatyvi Antano Mončio (1921-1993) ekspozicija iš saugyklos, archyvo ir interaktyvus muziejaus gidas

6.32.

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka

Renginių ciklas „Nuo bliūdelio lig skiautelės“

6.33.

Žemaičių tapatybės institutas

VšĮ

Pleneras

6.34.

Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Senjorai muzikinėje laiko kelionėje

6.35.

Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Klaipėdos krašto mokyklos

6.36.

Gargždų kultūros centras

Tarptautinis liaudiškų šokių festivalis „Pašuokem“

6.37.

Skuodo rajono kultūros centras

Renginių ciklas „Žemaitiškai karališki sambūriai“

6.38.

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“

Vietos kultūrinio identiteto identifikavimas atliekant kultūros lauko ir kultūros vartotojų socialinius tyrimus

6.39.

Monikos Klimaitės teatras

Mažoji bendrija

Edukacinė kūrybiškumo laboratorija

6.40.

Palangos kultūros ir jaunimo centras

Kultūros forumas „Kultūros vaidmuo formuojant Palangos kurorto įvaizdį“

 

7. Rekomenduojamų finansuoti Panevėžio apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

7.1.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

Grįžtantis Jonas Mekas: „Semeniškių idilių“ audioknygos leidyba ir literatūrinės – muzikinės programos parengimas

6 450,00

7.2.

Panevėžio kraštotyros muziejus

Evaldo Ivanausko fotografijų paroda „Pašnekesiai su Vincu Firinausku“ ir parodos katalogas

4 680,00

7.3.

Rokiškio krašto muziejus

Rokishok – sunaikintos tapatybės ženklai

3 090,00

7.4.

Pasvalio krašto muziejus

Žadeikių miško partizanų bunkerio atstatymas ir 3D vizualizacija

11 860,00

7.5.

Kino centras „Garsas“

Kultūros įvairovė Panevėžio regione

1 920,00

7.6.

Pasvalio krašto muziejus

Šiaurės sparnai: istorinių vėjo malūnų atminties archyvas

3 010,00

7.7.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Konferencija „Juozui Tumui-Vaižgantui – 150“

1 530,00

7.8.

Pasvalio kultūros centras

Respublikinis Joninių ir Lietuvos teatrų festivalis „Senasis tiltas“

3 240,00

7.9.

Aukštaičių kultūros draugija

Asociacija

Etninės kultūros populiarinimo projektas „Etnokultūriniai mokymai Panevėžyje“ – II pusmetis

3 770,00

7.10.

Rokiškio kultūros centras

Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis Start|as'2019

9 500,00

7.11.

Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras

Audeklėlį riečiu ir gražiai dainuoju

3 440,00

7.12.

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Atviras Kupiškio informacinis srautas – AKIS

3 850,00

7.13.

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras

Paukštis baltas

4 020,00

7.14.

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė

Asociacija

Kultūros piligrimų kryptis – Rokiškio kraštas

3 570,00

7.15.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Teatrinė kelionė Aukštaitijos kultūros šviesuolių pėdomis

3 430,00

7.16.

Pasvalio kultūros centras

Lietuvos chorinio žanro atstovavimas konkurse „Praga Cantat“ (Čekijoje)

8 060,00

7.17.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

Atmintis mūzos ir ginklo broliams

2 300,00

7.18.

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Kultūriniai susitikimai: Vaižganto link

5 690,00

7.19.

Kultūros inovacijos

VšĮ

Kūrybiškumo ugdymo ir sceninio meistriškumo programa „Kuriu ir mokausi“

3 190,00

7.20.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Aktorės, režisierės Unės Babickaitės kūrybinio palikimo sklaida Lietuvos regionuose

3 420,00

7.21.

Rokiškio kultūros centras

Šiaurės Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalis „Tokia esu“

6 370,00

7.22.

Pasvalio kultūros centras

Antaninės ant Mūšos

3 240,00

7.23.

Ramygalos klubas „Savos erdvės“

Asociacija

Keramikos ir muzikos sintezė

6 210,00

7.24.

Iš viso: 105 840,00

 

8. Nerekomenduojamų finansuoti Panevėžio apskrities projektų sąrašas:

 

8.1.

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Vietos vardai Byloja

8.2.

Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras

Lietuvos Juozo Gudavičiaus vardo muzikos konkursas „Kur giria žaliuoja“

8.3.

Kupiškio etnografijos muziejus

Dailininko Kazio Šimonio lietuvybės atspindys liaudies mene

8.4.

Panevėžio rajono Krekenavos kultūros centras

Chorinės muzikos festivalis „Po Maironio liepom“

8.5.

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Latvių tapytojo Gederto Eliaso darbų paroda Biržų krašto muziejuje „Sėla“, skirta Baltų vienybės dienai

8.6.

Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras

Kūrybinė iniciatyva „Baltijos kelio žmonės“, skiriama Baltijos kelio 30-mečiui

8.7.

A galerija

VšĮ

„Kultūrinės paralelės“ Antroji paralelė: Panevėžys – Liunenas (Lunen)

8.8.

Pasvalio kultūros centras

Šiaurės Aukštaitijos regiono folkloro pristatymas tarptautiniame folkloro festivalyje Juodkalnijoje

8.9.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Keliaujanti skaityklėlė „Vaikystė, knygų lydima – 2“

8.10.

Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija

Asociacija

Tarptautinis maršinių orkestrų, šokių ir būgnininkų grupių festivalis-konkursas „Baltic 2019“

8.11.

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga

Asociacija

J. Tumo-Vaižganto kūrybos spektaklio pastatymas ir sklaida

8.12.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

VIII Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge...“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti

8.13.

Rokiškio kultūros centras

Jubiliejinė XX-oji folkloro šventė „Aušta Aušrela“

8.14.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Trumpiškių kaimo tapatybės aktualizavimas prozininko Alfonso Danio kūrybos kontekste

8.15.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

XII konferencija-forumas, skirtas Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti

8.16.

Adomynės kaimo bendruomenė

Asociacija

Ten, kur Jara, skamba mūsų daina

8.17.

Gerų naujienų televizija

VšĮ

Muziejukai.lt

8.18.

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Baltų vienybės diena Biržuose

8.19.

Panevėžio rajono Smilgių kultūros centras

Po Bitės sparnu

8.20.

Kupiškio jaunimo centras

Neregėtas Kupiškis – ko nemato mūsų akys

8.21.

Panevėžio Alumni

Asociacija

Panevėžio forumas 2019

8.22.

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga

Asociacija

Tarpregioninių kultūrinių ryšių plėtros teatro projektas „Akimirkų lietus“

8.23.

Pušaloto bendruomenė

Asociacija

XXX tarptautinis Žiemgalos krašto dailės pleneras

8.24.

Rokiškio krašto muziejus

Edukacinė programa „Tolimos ir artimos kovos dėl Nepriklausomybės Rokiškio krašte 1919 – 1920 m.“

8.25.

Panevėžio muzikinis teatras

Lietuvos trimitininkų festivalis

8.26.

Pajiešmenių kaimo bendruomenė

Asociacija

Lietuvos ir Prancūzijos regionų pučiamųjų instrumentų orkestrų tarpkultūrinis bendradarbiavimas

8.27.

Panevėžio muzikinis teatras

Panevėžio muzikinio teatro 25-mečiui skirtas renginių ciklas

8.28.

Panevėžio miesto dailės galerija

Panevėžio tarptautinė fotografijos bienalė „Žmogus ir miestas 2019“

8.29.

Pasvalio kultūros centras

Tarptautinis akmentašių-kalvių simpoziumas Pasvalyje

8.30.

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras

Karpinių motyvai Rokiškio gatvės mene

8.31.

A galerija

VšĮ

X: Laisva erdvė

8.32.

Elijos

VšĮ

Kino edukacijos dirbtuvės Panevėžio apskrities vaikams ir jaunimui „Kinas iš arčiau“

8.33.

Pasvalio kultūros centras

Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginių ciklas „Užaugę Baltijos kely“

8.34.

Senovinių automobilių klubas „Klasika“

Asociacija

„Baltijos kelias 30“ – istorinių automobilių žygis Vilnius-Ryga-Talinas

8.35.

Pasvalio kultūros centras

Armonikierių festivalis „Gros armonika vakarą tylų“

8.36.

Amalkeros leidyba

UAB

Knygos „Aviečių medis. Panevėžio mitai, legendos, tikrovė“ leidyba

8.37.

Adomynės kaimo bendruomenė

Asociacija

Tradicinė Netradicinio sūrio šventė

8.38.

Kultūros inovacijos

VšĮ

Kūrybiškumo ugdymo programa „Kūrybos erdvės“

8.39.

Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centras

Edukacinių renginių ciklas „Kūrybos galia“

8.40.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Klasikinės muzikos festivalis „Vita Muzica“

8.41.

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras

Ramygalos miesto šventė

8.42.

Pasvalio muzikos mokykla

Kūrybiškumo ugdymo projektas moksleiviams ir jaunimui „Pažink meno pasaulį“

8.43.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Pasakojimo menas ir metodas – nauja bibliotekų paslauga bendruomenėms

8.44.

Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras

Panevėžio apskrities festivalis „Meno orientacinės“

8.45.

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras

X-oji šalies naminės duonos kepėjų šventė „Visur duona su pluta“

8.46.

Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerija

Šiaudinių skulptūrų pleneras „Aukščiau žolės, žemiau dangaus“

8.47.

Kupiškio etnografijos muziejus

Kalk geležį, kol karšta

8.48.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

XXI Tarptautinis jaunimo šiuolaikinio meno festivalis – konkursas „Išdykęs stilius – 2019“

8.49.

Artmūza

Asociacija

X-asis tarptautinis kapelų festivalis „Nebus tykus vakarėlis“

8.50.

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras

Keturiese

8.51.

Artmūza

Asociacija

Kultūros renginių ciklas „Keleivi, pasakyk Lietuvai, kad mes žuvom gindami Tėvynę“

8.52.

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras

Mėgėjų teatrinės veiklos tradicijų stiprinimas

8.53.

Pasvalio kultūros centras

Renginių ciklas „Tradicinė virtuvė“

8.54.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

Edukacijų ciklas „Šeimos penktadieniai su teatru“

8.55.

Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Vaikų šventė „Tėvelis obuolį reškia“ (J. Tumui-Vaižgantui – 150)

8.56.

Panevėžio rajono švietimo centras

Kūrybiškumo saviugda – 2

8.57.

Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerija

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai mažame miestelyje

8.58.

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras

Festivalis-konkursas „Dainos sparnai“

8.59.

Pasvalio kultūros centras

Muzikuojančių šeimų šventė

8.60.

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras

Kulinarinio paveldo puoselėjimas Trakiškio bendruomenėje

8.61.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

InterDance

8.62.

Kamajų bendruomenė

Asociacija

Tradicinė bendruomenės šventė

8.63.

Boriso Dauguviečio teatras

Asociacija

Biržų rajono kūrybinių teatriukų raiškų įvairovė

8.64.

Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenė

Asociacija

Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Kelyje“

8.65.

Kupiškio jaunimo centras

Gatvės menas karpinių motyvais Kupiškyje

8.66.

Panevėžio kraštotyros muziejus

Edukacinių programų ciklas: Ji

8.67.

Bobų vasara

VšĮ

Pasvalio vasara

8.68.

Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centras

Keliaujanti tradicinių šokių mokykla

8.69.

Laibgalių bendruomenė

Asociacija

Vizualinių menų vingis Laibgaliuose šventėje „Rudeninės Gandrinės“

8.70.

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras

Lietuvos jaunųjų menininkų meninės raiškos stovykla „Brass vasara 2019“

8.71.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

RoboBiblioteka

8.72.

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba

Kino pamokos

8.73.

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras

Aukštaitiškų pakermošių tradicijos stiprinimas

8.74.

Panevėžio muzikinis teatras

Johann Strauss operetės „Vienos kraujas“ pastatymas

8.75.

Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centras

Saulala aukštyn – darbų daugyn

8.76.

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Kuriantis žmogus visada jaunas

8.77.

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras

Etninių renginių ciklas: tradicijų tapatumai ir skirtumai

8.78.

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga

Asociacija

Socialinis projektas „Esu (Ne) įgalus: šilko kerai – žmogaus gerovei“

8.79.

Baltas taškas

Mažoji bendrija

Mokslininkų sugrįžimas į gimtinę

8.80.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Nominacijų įteikimo šventė „Už nuopelnus Kupiškio krašto kultūrai“, skirta Pasaulinei kultūros dienai paminėti

8.81.

Panevėžio rajono Raguvos kultūros centras

XVIII-asis (tęstinis) šalies vaikų ir jaunimo popchorų, ansamblių ir solistų festivalis-konkursas „Spindulėlis – 2019“

8.82.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Jaunieji atradėjai

8.83.

Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centras

Tęstinis X-asis Aukštaitijos regiono romansų festivalis „Ant juodžio ežero bangų“

8.84.

Pumpėnų bendruomenė

Asociacija

Mažo miestelio istorija Lietuvos valstybėje

8.85.

Panevėžio rajono Raguvos kultūros centras

„Baltijos kelias“ – 30-metis Šiluose

8.86.

Biržų švietimo pagalbos tarnyba

Suaugusiųjų mokymosi modelis „Muzikos edukacija“

8.87.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Jaunimo pilietinės saviugdos sambūris „Laikyti vėliavą!“, skirtas nepriklausomybės kovų, šaulių sąjungos 100-čiui, Lietuvos laisvės kovų deklaracijos 70-čiui

8.88.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Žmogaus minties galerija

8.89.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Kūrybiniai potyriai

8.90.

Panevėžio rajono Raguvos kultūros centras

Tradicinė – tęstinė Šilų miestelio šventė „Voratinkliai draikos be vėjo – 2019“

8.91.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos kaitos kelias – edukacinė programa

8.92.

Panevėžio rajono Raguvos kultūros centras

Tradicinė kraštiečių šventė „Kaip gera grįžti man tėviškėn“

8.93.

Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centras

Tradicinis kraštiečių susitikimas Vadokliuose „Ten, kur juoda“

8.94.

Panevėžio rajono Raguvos kultūros centras

Panevėžio apskrities mažųjų miestelių kultūros centrų solistų, duetų, tercetų, kvartetų dainų konkursas „Dainos motinai“

8.95.

Pasvalio krašto muziejus

Muziejaus edukacinių programų leidinys

8.96.

Rokiškio rajono neįgaliųjų draugija

Asociacija

Švęskime etnines šventes kartu!

8.97.

Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centras

Tavo judesys

 

9. Rekomenduojamų finansuoti Šiaulių apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

9.1.

Šiaulių dailės mokykla

Ugnies skulptūrų festivalis „Saulės stulpai“

5 550,00

9.2.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Povilo Višinskio publicistika: rengimas ir leidyba

10 420,00

9.3.

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras

Interaktyvus tiltas „Kražių jėzuitų kolegija XVII a. ir dabar“

5 640,00

9.4.

Linkuvos kultūros centras

Vietovardžiai – tautos istorija ir kultūra

8 260,00

9.5.

Radviliškio miesto kultūros centras

Džiazo ir šviesų festivalis

9 430,00

9.6.

Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“

Programų ciklas „Tebūnie šviesa“

8 390,00

9.7.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

20-oji Lietuvos liaudiškos muzikos kapelų šventė „Griežk, smuikeli“ skirta Žemaitijos metams

6 750,00

9.8.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis

Šeštadieniniai rugpjūčio pietūs

2 660,00

9.9.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis

Aukštaitijos regiono folkloro ir amatų šventė „Kleboniškių etnografinės spalvos“

4 820,00

9.10.

Baltų centras

Asociacija

Lietuva – brangakmenis pasaulio kultūrų karūnoje

13 940,00

9.11.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis

Radviliškio krašto padavimai ir pasakojimai – knygos parengimas ir leidyba

3 670,00

9.12.

Kelmės kultūros centras

Tradicinių amatų dirbtuvės

3 300,00

9.13.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis

Šeštadienių popietės klojimo teatre

1 200,00

9.14.

Žagarės regioninio parko direkcija

Žagarės vyšnių festivalis

27 700,00

9.15.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijai 80

3 380,00

9.16.

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Kūrybinė „Mindaugo“ manipuliacija menu

7 030,00

9.17.

Šaukėnų kultūros ir amatų centras

Žemaičių krašto atspindžiai

2 760,00

9.18.

Joniškio kultūros centras

Respublikinis vaikų ir jaunimo teatro festivalis „Bendraamžių scena 2019“

3 630,00

9.19.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Idėjų greitintuvas: kūrybinių industrijų vasaros akademija jaunimui

11 080,00

9.20.

Šiaulių moksleivių namai

Augame kartu su teatru

1 930,00

9.21.

Joniškio kultūros centras

Tarptautinis istorinio regiono teatrų festivalis „Žiemgalos kaimynai 2019“

2 460,00

9.22.

Pakruojo kultūros centras

3P (Patriotiškumo – pilietiškumo – partnerystės) renginiai Pakruojyje

9 990,00

9.23.

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Prie rymančio Rūpintojėlio

11 950,00

9.24.

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Medijos – kūrybinės technologijų dirbtuvės

5 700,00

9.25.

Šeduvos kultūros ir amatų centras

Žolinės vakarai

3 320,00

9.26.

Žeimelio bendruomenės centras

Asociacija

Žiemgalos VOTAI

1 880,00

9.27.

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“

Big Band Festival Šiauliai

21 180,00

9.28.

Pakruojo rajono visuomeninis kūrėjų klubas „Bitula“

Asociacija

Vardan

4 630,00

9.29.

Joniškio kultūros centras

Respublikinis lietuvių istorinės dainos konkursas „Aušta aušrelė“

2 140,00

9.30.

Šiaulių Dainų progimnazija

Vaikų ir jaunimo meno festivalis „Z karta x 4“

5 130,00

9.31.

Lietuvos dailininkų sąjungos skyrius „Šiaulių dailininkų organizacija“

Asociacija

Meno kvadratas

4 480,00

9.32.

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Septintieji Žemaitės skaitymai. Konferencija

3 470,00

9.33.

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras

Koncertinių renginių ciklas „Šlovė Barokui“

6 920,00

9.34.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Šiauliai Open Slam Fest'19: renginių ciklas

4 760,00

9.35.

Lietuvos dailininkų sąjungos skyrius „Šiaulių dailininkų organizacija“

Asociacija

Meno teritorija. Keliaujančios parodos

3 070,00

9.36.

Ant rubežiaus

Asociacija

Muzikos ir amatų festivalis „Ant rubežiaus“

22 020,00

9.37.

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“

Jėzuitų kelias Šiaulių regione

9 190,00

9.38.

Akmenės rajono savivaldybės Viešoji biblioteka

Šimaitė kviečia kalbėtis

6 520,00

9.39.

Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla

Metodinė-praktinė konferencija „Ateities balsai“

13 640,00

9.40.

Žiemgalos Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius

Asociacija

Sofijos Kymantaitės Čiurlionienės gimtasis namas-vieša ekspozicija

1 280,00

9.41.

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Paroda su edukacine programa ir leidinys „Rožės kodas“

6 850,00

9.42

Iš viso: 292 120,00

 

10. Nerekomenduojamų finansuoti Šiaulių apskrities projektų sąrašas:

 

10.1.

Užvenčio kultūros centras

Kopūstienės virimo čempionatas

10.2.

Žeimelio bendruomenės centras

Asociacija

Žiemgalos pėdsakais

10.3.

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

Tautodailininkų, vaikų ir jaunimo etnokultūros edukacinė stovykla „Koks kraštas – toks ir raštas“

10.4.

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus

Joniškio krašto tautodailininkų pleneras „Savi tarp savų“

10.5.

Šiaulių kino meno klubas

Asociacija

Audiovizualinis Žemaitijos paveldas

10.6.

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka

Vaikų kūrybiškumo ugdymas

10.7.

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus

Joniškio krašto etninės kultūros kalendorius „Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai“

10.8.

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras

Venta prie Ventos

10.9.

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Su tradicijom ir su laikmečiu

10.10.

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras

Kultūros tekstai ir potekstės

10.11.

Šiaulių rajono Kužių gimnazija

Neužželdinsim jūsų takų...

10.12.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Literatūriniai susitikimai ir kūrybiniai užsiėmimai apskrities socialiniuose globos namuose

10.13.

Radviliškio miesto kultūros centras

Lietuviški vakarai

10.14.

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus

Mato Slančiausko sodybos-muziejaus ekspozicijos atnaujinimas

10.15.

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Akmenės krašto vaizdo kodai

10.16.

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

(Ne)pasiklydę bibliotekoje

10.17.

Pakražančio kultūros centras

Regioninė humoro šventė „Šypt – vypt“

10.18.

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Vaižgantas vakar ir šiandien

10.19.

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Menų terapija – kelias į vidinę ramybę

10.20.

Jaunimo klubas „Tarp savų“

Asociacija

Pilnas kadras

10.21.

Šiaulių kino meno klubas

Asociacija

Anądien Šiauliuose

10.22.

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

VšĮ

Kelmės kraštas. Kultūrinis ir gamtos paveldas

10.23.

Noreikonių kultūros ir edukacijos centras

VšĮ

Pakruojo apylinkių vaizdai

10.24.

Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“

Išmokai pats – išmokyk kitą

10.25.

Maisara

VšĮ

Tarptautinis tapytojų pleneras „Zubovų dvaro sodybos reminiscencijos“

 

10.26.

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus

Renginių ciklas „Išnykusių Joniškio rajono kaimų ir vietovardžių išsaugojimas ir įprasminimas“

10.27.

Žiemgalos Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius

Asociacija

A. Gryno istorinio romano „Nameisio žiedas“ vertimo leidyba

10.28.

Šeduvos kultūros ir amatų centras

Kraštotyrininko V. Šenausko atminimo įamžinimas

10.29.

Šiaulių universitetas

VšĮ

Lietuviški darželiai – beišnykstantis paveldas

10.30.

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Etnokultūrinė savaitgalinė šeimų stovykla

10.31.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis

Senjorų diena Burbiškio dvare

10.32.

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla

Melodija. Paveikslas. Žodis (E. Mieželaitis)

10.33.

Radviliškio miesto kultūros centras

Pergalės suvienyti

10.34.

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Šiaulių regiono bibliotekų edukatorių kūrybiškumo ugdymas

10.35.

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus

Vietos, vardai ir istorijos

10.36.

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus

Joniškio Baltosios sinagogos ekspozicijos audiovizualinė projekcija „Joniškio miesto raidos istorija“

10.37.

Menininkų klubas

Asociacija

Viešų paskaitų ciklas „Vaizdų gyvenimas V“

10.38.

Šiaulių universitetas

VšĮ

Joniškio rajono senųjų kaimo kapinių apskaita (inventorizavimas) ir istoriniai tyrimai

10.39.

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka

Padėkime jaunimui prisijaukinti skaitymą

10.40.

Gasčiūnų kaimo bendruomenė

Asociacija

Mėgėjų teatro festivalis

10.41.

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Vaikų kūrybinė mokykla „Kultūros (pa)sala“

10.42.

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Paroda su edukacinėmis veiklomis „1990 m. kovo 11-oji šiauliečių istorinėje atmintyje“

10.43.

Joniškio roko klubas „Pikuolis“

Asociacija

Baltiškas senųjų tradicijų ir alternatyvios muzikos festivalis „Kilkim žaibu XX“

10.44.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Per knygą į savęs pažinimą: pagalbos sau mėnuo bibliotekoje

10.45.

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“

Koncertų ciklas „Muzikinė dovana“

10.46.

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(ne)Rimtai apie knygą

10.47.

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus

Grafų Zubovų kultūrinis palikimas. Dabikinės dvaras

10.48.

Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras

Signalas iš žvaigždžių

10.49.

Nepriklausomų kūrėjų gildija

VšĮ

Kino edukacijos dirbtuvės Šiaulių apskrities vaikams ir jaunimui „Kinas iš arčiau“

10.50.

Stasio Šalkauskio filosofinės minties draugija

Asociacija

Stasio Šalkausko išminties šventė

10.51.

Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyrius

Asociacija

Žirgai žemaitukai – Žemaitijos sąvastis

10.52.

Šiaulių kultūros centras

Rudens lygiadienio šventė „Mėnuo Saulužę vedė“

10.53.

Naktys

VšĮ

Teatro naktys

10.54.

Radviliškio miesto kultūros centras

Šiaurės regiono kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

10.55.

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Ugdymas kultūra: kultūros edukacija

10.56.

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka

Susitikimai

10.57.

Šiaulių universitetas

VšĮ

Piešinių konkursas „Sukurk savo aplinką pats“

10.58.

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Esam ė būsem žemaite

10.59.

Kęstučio Jono Vasiliausko įmonė

Šiaulių evangelikų liuteronų bažnyčios istorijos pėdsakais

10.60.

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“

Pučiamųjų orkestrų sąskrydis „Šiaulių bulvaro dūdos“

10.61.

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras

Tradicinis XIX tarpregioninis dainų festivalis „Rudens melodija“

10.62.

Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

Asociacija

Pabaigtuvės

10.63.

Bendruomenės pilietinės veiklos projektai

VšĮ

Muzika ligoninės ir globos namuose

10.64.

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras

Žemaitijos metams: Gorskio, Oginskio, Renavo dvarų istorija ir kultūra

10.65.

Fotografijos namai

Asociacija

Fotovasara – šviesos užrašai

10.66.

Bendruomenės pilietinės veiklos projektai

VšĮ

Muzika Zubovų rūmuose

10.67.

Šiaulių valstybinė kolegija

VšĮ

Svečiuose e-paveldas

10.68.

Šiaulių kino meno klubas

Asociacija

Šilti filmai

10.69.

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus

Simono Daukanto muziejuje – inovatyvi ekspozicija

10.70.

Šiaulių vyskupijos kurija

Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

Lietuvos jaunimo dienos

10.71.

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus

Ekspozicija „Sovietinio režimo represijos ir antisovietinis pasipriešinimas Joniškio rajone“

10.72.

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Sveikos gyvensenos haiku: atrask biblioteką iš naujo

10.73.

Radistų asociacija

Asociacija

Baltijos keliui 30

10.74.

Eduplius

VšĮ

Misija: STEAM – meninės-kultūrinės raiškos integracija į tiksliųjų mokslų ugdymo procesą

 

11. Rekomenduojamų finansuoti Tauragės apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

11.1.

Muzikos ir teatro projektai

Asociacija

Svečiuose pas Dionizą Pošką

6 000,00

11.2.

Tauragės krašto muziejus „Santaka“

Audiovizualinių menų studija

10 580,00

11.3.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras

Klojimo teatrų festivalis „Pri klietelis“

1 580,00

11.4.

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras

Gyvas uostas – gyvas Smalininkų miestelis

4 140,00

11.5.

Jurbarko krašto muziejus

Skulptūros atliejimas. Aišku kaip 2 x 2

4 020,00

11.6.

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

Rambynas. Joninės Mažojoje Lietuvoje

7 020,00

11.7.

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka

Saulėlydžio posmai

2 370,00

11.8.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras

Respublikinė gegužinė MUŠTINIS-PRIEMUŠTINIS

2 550,00

11.9.

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Pasimatymai rašytojų giraitėje

2 390,00

11.10.

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

Kultūros tapatumo ženklai. Kalėdinis Žąsų turgus Mažojoje Lietuvoje

2 430,00

11.11.

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

Regioninis saulės skulptūrų pynimo pleneras „Saulės šokis“

1 410,00

11.12.

Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras

VšĮ

Kauno gatvė pasakoja

7 150,00

11.13.

Veliuonos kultūros centras

XVII tradicinių amatų, muzikavimo ir šokių festivalis Veliuonos kadrilis

2 500,00

11.14.

Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejus

Meno pleneras „Mažosios Lietuvos ženklai – bažnyčios“

3 900,00

11.15.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras

Respublikinis suaugusiųjų chorų maratonas

3 800,00

11.16.

Jurbarko kultūros centras

Džiazo muzikos stovykla „Nauji vėjai 2019 Jurbarke“

6 240,00

11.17.

Iš viso: 68 080,00  

 

12. Nerekomenduojamų finansuoti Tauragės apskrities projektų sąrašas:

 

12.1.

Jurbarko kultūros centras

Chorinės muzikos festivalis „Susitikimai dainoj“, skirtas Juozo Naujalio metams paminėti

12.2.

Jurbarko krašto muziejus

Edukacinė programa „Žaidimai ir pramogos viduramžiais“

12.3.

Tauragės kultūros centras

Kantata Žemaitijai

12.4.

Tauragės kultūros centras

Kūrybinė akademija „5 kūrybos vakarai“

12.5.

Rambyno regioninio parko direkcija

Vietovardžiai – iš atminties, istorijos, žemėlapių

12.6.

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka

Kraštotyros knygų leidyba ir sklaida

12.7.

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“

Asociacija

Sakralinio meno dienos Jurbarke

12.8.

Tauragės kultūros centras

Tarptautinė tradicinio ir modernaus folkloro šventė „Šiapus Jūros“

12.9.

Vox organum

VšĮ

XIII tarptautinis Martyno Mažvydo festivalis „Giesmė mano žemei“

12.10.

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras

Suksis dainos kaip Mažosios Lietuvos vėtrungės

12.11.

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Vasaros knygų parkas

12.12.

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus

Babytės blynai

12.13.

Tauragės kultūros centras

Regioninė muzikos ir šokio šventė „Susibėgę, patrepsėkim!“

12.14.

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Knygų laboratorija

12.15.

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus

Įamžiname Žemaičių kultūrinio sąjūdžio atstovų D. Poškos, S. Stanevičiaus ir S. Daukanto palikimą

12.16.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras

Šventė visai šeimai „Aitvarų diena“

12.17.

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus

Žemaičių bajorų sueiga

12.18.

J. Bobrovskio draugija

Asociacija

J. B. literatūrinė studija – pažink, atrask, kurk

12.19.

Kraštomanija

VšĮ

450 Kvėdarnos giesmei

12.20.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Žemaitijos bibliotekininkų kūrybos mūza – Pagėgiuose!

12.21.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Ir dar šis tas apie Knygą

12.22.

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus

Gynybinio įtvirtinimo pritaikymas turizmui

 

13. Rekomenduojamų finansuoti Telšių apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

13.1.

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

Mykolo Kleopo Oginskio priesakai ir tėviški patarimai

4 330,00

13.2.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Saga apie Lietuvą: Plungės saga

1 770,00

13.3.

Telšių jaunimo etno klubas „Čiučuruks“

Asociacija

Knygos „Givs žemaitėšks žuodis“ leidyba

3 070,00

13.4.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

XXI a. neskubėjimo ciklas „Upė“

2 940,00

13.5.

Rietavo savivaldybės kultūros centras

II-asis tarptautinis festivalis „Oginskių sostinė – Rietavas“

16 150,00

13.6.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Geoturas Plungėje

2 720,00

13.7.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Knyga žemaičių kalba „So meilė Žemaitėje“

4 370,00

13.8.

Domus alba

VšĮ

Teatro režisieriaus Arpad Schilling ir spektaklio kūrybinės komandos rezidencija Kuliuose

12 130,00

13.9.

Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

Žemaičių Kalvarijos kalnai – istorinė folklorinė giedojimo vertybė šiandienos plotmėje

1 680,00

13.10.

Telšių rajono savivaldybės kultūros centras

Žemaitijos metų baigiamųjų renginių ciklas „Aš eso ta – Žemaitėja“

15 050,00

13.11.

Telšių Žemaitės dramos teatras

Žemaitijos partizanų keliais

12 490,00

13.12.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

Filharmonija Plungėje

13 340,00

13.13.

Telšių rajono savivaldybės kultūros centras

Tarptautinis Albino Jasenausko vardo sakralinės muzikos festivalis

9 760,00

13.14.

Mažeikių rajono Sedos kultūros centras

Sedos jurginas

4 260,00

13.15.

Iš viso: 104 060,00

 

14. Nerekomenduojamų finansuoti Telšių apskrities projektų sąrašas:

 

14.1.

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Skaitymo skatinimo programa „Nekasdieniai pasimatymai su žemaitišku prieskoniu“

14.2.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

M. Oginskio dvaro XIX a. oranžerija: iš naujo atgimstantis istorinis augalų pasaulis

14.3.

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

Rietavo vietos dvasia

14.4.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Biblioteka, telkusi bendruomenę ir tapusi jos namais – Plungės viešajai bibliotekai 80

14.5.

Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centras

Tirkšliai - Žemaitijos dalis – 450 metų

14.6.

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Edukacinių renginių ciklas vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems „Žemės atmintis slypi varduose“

14.7.

Telšių menų inkubatorius

VšĮ

Apyrankių istorija, simbolika ir interpretacijos

14.8.

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla

Kūrybinės 3D spausdinimo iš molio laboratorija

14.9.

Žemaičių kultūros draugija

Asociacija

Vaizdo programų ciklas „Žemaitijos turtai“ televizijoje ir internete

14.10.

Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

Gyvieji paveikslai

14.11.

Telšių rajono savivaldybės kultūros centras

Šeimų festivalis „Šeimų dūzgės 2019“

14.12.

Luokės bendruomenė

Asociacija

Žemaičių dienos ant Šatrijos

14.13.

Šokių studija „Divain“

Asociacija

Tarptautinis šokių festivalis „Dance Station 2019“

14.14.

Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

Pirmasis Lietuvoje respublikinis liaudies giesmininkų festivalis „Giedu giesmelę“

14.15.

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras

VII tarptautinis jaunųjų vokalistų festivalis-konkursas „Baltic Voice 2019“

14.16.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Autorinių vakarų ciklas „Teksto ir vaizdo nelaisvėje“

14.17.

Telšių menų inkubatorius

VšĮ

Leidinys. Romualdas Inčirauskas: žemaitiškos tapatybės paieškos

14.18.

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras

Vasaros spalvų paletė

14.19.

Plungės rajono Kulių krašto bendruomenė „Alantas“

Asociacija

Gamtos ženklai

14.20.

Telšių moterų LIONS klubas

Asociacija

Gera praregėti garsu

14.21.

Žemaičių dailės muziejus

Parodų ciklas „Patria Una“

14.22.

Vandens bokštas

VšĮ

Koncertų ciklas „Knygų fonas“

14.23.

Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centras

Respublikinė „Molio šventė – 2019“

14.24.

Visuomeninė organizacija „Mūza“

Asociacija

Muzika be sienų

14.25.

Asociacija „Kibildukas“

Asociacija

Vasaros akademija „Menų palėpė“

14.26.

Žemaičių muziejus „Alka“

„Poikė mona Žemaitėjė“ – žemaičių tradicijos Žemaitijos kaimo ekspozicijoje

14.27.

Mažeikių rajono Židikų kultūros centras

Išmanusis Židikų seniūnijos gidas

14.28.

Žemaičių muziejus „Alka“

Atmintis. (Būk mano tiltu)

14.29.

Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras

Jonkelio šventė Kuliuose

14.30.

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos M. K. Čiurlionio meno būrelio veiklos istorinis įamžinimas

14.31.

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras

Rasos šventė - gamtos ir žmonių visumos kultūra

14.32.

Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centras

Viekšnių kultūros vakarai

14.33.

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla

Kūrybinės edukacinės dirbtuvėlės „Muzika ir ritmas – sėkmės faktorius“

14.34.

Žemaičių dailės muziejus

Etninės kultūros, tradicijų puoselėjimas rašytojos Žemaitės muziejuje

14.35.

Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centras

Kuoks aš eso žemaitis

14.36.

Upynos kaimo bendruomenė

Asociacija

Šventa Tona – duonos ponia

14.37

Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centras

Vasaros šventė „Tėveliai čia gyveno ir aš čia gyvenu“

14.38.

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla

Kūrybos džiaugsmas

 

15. Rekomenduojamų finansuoti Utenos apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

15.1.

Visagino kultūros centras

Visagino garsų žemėlapis

3 960,00

15.2.

Prasmingas garsas

VšĮ

Šv. Mato tarptautinis vargonų muzikos festivalis

6 280,00

15.3.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Teatriniai susitikimai Ignalinoje

6 170,00

15.4.

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Aukštaitijos literatūrinė vasara - 9 -oji tarptautinė poezijos šventė „...saules diementas žėruos...“ (A. Miškinis)

7 860,00

15.5.

Molėtų kultūros centras

XVIII-asis sakralinės muzikos festivalis „Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“

6 610,00

15.6.

Visagino kultūros centras

XXIV tarptautinis šokių festivalis „Gervė“

4 660,00

15.7.

Anykščių rajono Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

Vaikų ir jaunimo festivalis „Nuotykiai tęsiasi“

14 240,00

15.8.

Rytų Aukštaitijos bigbendas

Asociacija

Rytų Aukštaitijos regiono vaikų ir jaunimo kūrybinės - muzikinės laboratorijos „IMPROVIZACIJA“

6 530,00

15.9.

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Molėtų rajono literatūriniai tiltai

3 760,00

15.10.

Pamėginčius

VšĮ

Kol gyveni, tol ir mokaisi

2 660,00

15.11.

Pamėginčius

VšĮ

Tarpsritinis menų festivalis „Dusetos skaito, šoka, vaidina, rašo...“. I etapas

3 550,00

15.12.

Utenos kraštotyros muziejus

Muziejų infoturas

6 840,00

15.13.

Meno bangos

VšĮ

Literatūrinio gyvenimo atspindžiai kultūros svetainėje www.menobangos.lt

2 160,00

15.14.

Anykščių šventės

Asociacija

Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“ Anykščiuose

16 460,00

15.15.

Iš viso: 91 740,00  

 

16. Nerekomenduojamų finansuoti Utenos apskrities projektų sąrašas:

 

16.1.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

Kintanti tradicija

16.2.

Tauragnų krašto bendruomenė

Asociacija

Tarptautinis profesionaliosios muzikos bei teatro festivalis Tauragnuose

16.3.

Anykščių kultūros centras

Nykščių akademija

16.4.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Utenos skyrius

Asociacija

Mokomės ir kuriame ateities biblioteką - kvalifikacinė išvyka į Oodi (Suomija) biblioteką

16.5.

Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra

VšĮ

Ignalina yra ARTi

16.6.

Kultūros centras Dusetų dailės galerija

Petrui Stauskui – 100

16.7.

Utenos kultūros centras

XXII Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla „Skambantys kankliai“ – 2019

16.8.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Skambantys Ignalinos ežerai

16.9.

Anykščių kultūros centras

Baltųjų švenčių susitikimai

16.10.

Saldutiškio bendruomenės centras

VšĮ

Vilkų festivalis

16.11.

Taip kitaip

VšĮ

Gatvės menas karpinių motyvais Utenoje

16.12.

Kultūros ir socialinės plėtros centras

Asociacija

XXI -asis tapytojų pleneras „Alaušas 2019“

16.13.

Zarasų krašto muziejus

Nepriklausomybės kovos Zarasų krašte: bolševikų išstūmimo iš Lietuvos teritorijos šimtmečio minėjimas

16.14.

Pasaulio anykštėnų bendrija

Asociacija

Pasaulio spalvos Anykščiuose

16.15.

Visagino trečiojo amžiaus universitetas

Asociacija

I-asis regiono senjorų kūrybinės saviraiškos festivalis „Sidabrinis 5D“

16.16.

Pamėginčius

VšĮ

Etnovyksmas „Bičių dienos“ Dusetose

16.17.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

Žvengia žirgas Niūronių ūlyčioj

16.18.

Visuomeninė organizacija „Legendos“

Asociacija

Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant

16.19.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Bažnyčių istorija žadina vaizduotę

16.20.

Pamėginčius

VšĮ

Dailininko Vlado Žiliaus iliustracijų parodos ir kūrybinės dirbtuvės moksleiviams „Kaip gimsta iliustracijos?“ Utenos apskrities viešosiose bibliotekose

16.21.

Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis

VšĮ

XXIII Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, skirtas J. Naujalio 150-osioms gimimo metinėms

16.22.

Kamonada

UAB

Jaunųjų kūrėjų iki 35 m. kūrybos almanacho išleidimas, literatūriniai skaitymai ir koncertai netradicinėse erdvėse

16.23.

Paliesiaus dvaro asociacija

Asociacija

Vietos kultūros puoselėjimas tarptautiniu mastu

16.24.

Anykščių kultūros centras

Muzikos garsų spalvos

16.25.

Meno bangos

VšĮ

Tai mano rugsėjis

16.26.

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Skaitymo skatinimo programa „Knygos menas telkti ir skatinti kūrybiškai gyventi“

16.27.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

Kūrybinių dirbtuvių ciklas „Vasaros šnekos“

16.28.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

menAUKIME

16.29.

Zarasų krašto muziejus

Septynių ežerų paslaptys

16.30.

Viešoji įstaiga Atvertos langinės

VšĮ

Mažųjų sakralinės muzikos koncertų ciklas „Viltys“

16.31.

Taip kitaip

VšĮ

A. Nykos-Niliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimo renginių ciklas: TIK ĖJIMAS

16.32.

Aukštaitijos komunikacijos projektai

Asociacija

Kultūra gimsta čia

16.33.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

Nuo sagos iki spektaklio

16.34.

Kamonada

UAB

Iš atokių (devintojo almanacho „Atokios stotys“ išleidimas ir kultūrinio – literatūrinio puslapio sukūrimas laikraštyje „Utenis“)

16.35.

Bendruomenė Užpalėnų krivūlė

Asociacija

Nepraeik pro šalį – kviečia Užpaliai

16.36.

Teatriukas

VšĮ

Drąsių kūrybinė stovykla kaimo vaikams

16.37.

Troškūnų bendruomenė

Asociacija

Šventas, Antanai, duok šymet ką nors gera

16.38.

Utenos kultūros centras

Aukštaitijos tradicinio muzikavimo kursai

16.39.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Auginame talentus

16.40.

Utenos kultūros centras

Regioninė šokio sklaidos programa (pilotinis projektas) Utenos apskrityje

16.41.

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

„Lobiai be burtų“ su Molinuke

16.42.

Sudeikių bendruomenė

Asociacija

Rasų šventė Sudeikiuose

16.43.

Zarasų krašto muziejus

Kazimiero Būgos jubiliejus

16.44.

Dominykas atostogauja

VšĮ

Kino stovykla

16.45.

Anykščių menininkų asociacija

Asociacija

Gatvės galerija 19

16.46.

Zarasų krašto muziejus

Pažink kultūros paveldą: tradiciniai amatai

16.47.

Ignalinos krašto muziejus

Vietovių istorinė – statistinė apžvalga amžių tėkmėje

16.48.

Visagino kultūros centras

Edukacinis projektas vaikams „Lėlių sala“

16.49.

Ignalinos kultūros ir sporto centras

Ignalina lelijos žiede

16.50.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

Pasakojančios bendruomenės

16.51.

Molėtų rajono tautodailininkų draugija

Asociacija

Jungtis tarp dangaus ir žemės per liaudies meną

16.52.

Ignalinos krašto muziejus

Žymūs žmonės. Ignalinos kraštas

16.53.

Anykščių kultūros centras

Bendrystės sodai

16.54.

Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

Edukacinių erdvių tobulinimas Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio istorinio komplekso papilio kieme

16.55.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

Moksleivių šiuolaikinio šokio festivalis „Vasaros ritmu. Kvėpuok“

16.56.

Pamėginčius

VšĮ

Už du sietus

16.57.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Ugdymo edukacijos kūnui ir sielai

16.58.

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Literatūros ir muzikos atspalviai

 

17. Rekomenduojamų finansuoti Vilniaus apskrities projektų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto vykdytojo teisinė forma

Projekto pavadinimas

Rekomenduojama projektui skirti suma, EUR

17.1.

Vievio kultūros centras

Dainuoju Naujalį su maestro

6 090,00

17.2.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras

Atviros edukacinės – kūrybinės dirbtuvės „Kaip medžio drožėjai medį prakalbina“

7 060,00

17.3.

Neries regioninio parko direkcija

Kūrybinės dirbtuvės „Grabijolai: paveldas kalba“

5 450,00

17.4.

Švenčionėlių miesto kultūros centras

Regioninis liaudiškų kapelų ir kaimo muzikantų festivalis „Ant Sarios krantų“

3 020,00

17.5.

Pabradės miesto kultūros centras

Pučiamųjų orkestrų festivalis „Sidabriniai vasaros akordai“

7 890,00

17.6.

Ukmergės meno draugija

Asociacija

XVII kamerinių teatrų ir performansų festivalis „Camera obscura“

2 650,00

17.7.

Trakų kultūros rūmai

VšĮ

Lietuvi, glauskis prie lietuvio

8 290,00

17.8.

Švenčionėlių miesto kultūros centras

Kuriame miesto istoriją

3 550,00

17.9.

Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Pažinimo stovykl@ – 2019

5 960,00

17.10.

Švenčionių miesto kultūros centras

Edukacinių renginių ciklas „Kap mūsų dziedukai gyveno“

2 270,00

17.11.

Elektrėnų kultūros centras

Džiazo festivalis „Jaunystė 2019“

17 990,00

17.12.

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras

Žydų paveldo pėdsakais Švenčionių mieste

2 150,00

17.13.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka

Kultūriniai užsiėmimai vaikams „Ieškoti, pažinti, pamėgti“

2 000,00

17.14.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka

Kelionė link dvasios stiprybės ir gyvenimo pilnatvės

2 110,00

17.15.

Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla

XV tarptautinis pučiamųjų orkestrų festivalis „Atataria vamzdžiai“

8 480,00

17.16.

Švenčionių r. Pabradės meno mokykla

Kūrybiškų susitikimų festivalis „Pabraidom“

11 020,00

17.17.

Trakų kultūros rūmai

VšĮ

Atviros kultūros festivalis „Laumių pieva“

8 100,00

17.18.

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija

Asociacija

Dzūkijos tradicinių amatų, kulinarinio paveldo ir folkloro kursai – stovykla

7 360,00

17.19.

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Atrask komiksus su TraKiu

2 020,00

17.20.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka

Regioninės edukacinės dirbtuvės

2 260,00

17.21.

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Trio: dailė+muzika+poezija

1 760,00

17.22.

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka

Trys mūzos: poezija, muzika, dailė

2 210,00

17.23.

Trakų istorijos muziejus

Gyvosios istorijos festivalis „Senųjų amatų dienos“ Trakų Salos pilyje

13 350,00

17.24.

Iš viso: 133 040,00

 

18. Nerekomenduojamų finansuoti Vilniaus apskrities projektų sąrašas:

 

18.1.

Nalšios muziejus

Tautiškumas ir katalikybė – tai dvi mūsų šventenybės. Švenčionių krašto šviesuoliai Benediktas Krištaponis (1870 – 1944) ir Leonas Bielinis (1882 – 1941)

18.2

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija

Asociacija

Gyva pažintis su kultūrine edukacija

18.3.

Trakų kultūros rūmai

VšĮ

Spektaklio „Klajojantys miglose“ pastatymas ir pristatymas tarptautiniame menų festivalyje TRANS/MISIJOS

18.4.

Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“

Asociacija

Liaudies instrumentų mokytojų ir kolektyvų vadovų kūrybinė laboratorija

18.5.

Vievio kultūros centras

Semk muziką

18.6.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka

Vietovardžiai – tautos istorija

18.7.

Švenčionių miesto kultūros centras

Kūrybinė stovykla „Aktyvi fotografija“

18.8.

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka

Kraštožinis

18.9.

Ukmergės kultūros centras

Gyvosios istorijos festivalis „Pabaisko (Šventosios) mūšis“

18.10.

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

Tradicija ir papročiai – tautos kultūros pagrindas

18.11.

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija

Asociacija

Šimtmečio delnuose

18.12.

Rūdiškių kultūros centras

Edukacijų ciklas „Iš liaudies tradicijų...“

18.13.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

Smetoniškos bibliotekos – skaityklos ir kūrybinių dirbtuvių organizavimas Užugirio dvare

18.14.

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija

Asociacija

Aš atidarysiu dainų skrynelę

18.15.

Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras

VšĮ

Smegenų festivalis

18.16.

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras

Vietovardžiai – raktas į praeitį

18.17.

Lentvario kultūros rūmai

VšĮ

Teatro mėgėjų festivalis „Ovacijos“

18.18.

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Su teatru prie knygos

18.19.

Ukmergės kraštotyros muziejus

Veprių krašto muziejaus įkūrėjo Jono Žentelio 90-ųjų gimimo metinių ir muziejaus 50-mečio minėjimas

18.20.

Ukmergės kultūros centras

Lietuvos dambrelininkų atstovavimas 9-ame pasaulio dambrelininkų festivalyje

18.21.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

Menų kambarys

18.22.

Trakų istorijos muziejus

Interaktyvus žemėlapis „Trakų istorijos kraštovaizdis: ežerai ir pilys“

18.23.

Atviro kodo laboratorija

VšĮ

Edukacinių veiklų ir renginių programa Vilniaus rajono bendruomenėms „Kinas visiems“

18.24.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

Renkuosi biblioteką

18.25.

Trakų kultūros rūmai

VšĮ

Baltijos kelias atgimsta požemiuose

18.26.

Širvintų sporto centras

Jaunimo vasaros stovykla „Širvinta“

18.27.

Ukmergės kraštotyros muziejus

Senieji vaikų žaislai ir žaidimai

18.28.

Rūdiškių kultūros centras

Festivalis „Lietuviai iš visos Lietuvos, lietuviai iš viso pasaulio“

18.29.

Ukmergės kultūros centras

Laisvės grandinė

18.30.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

Istorinė atmintis bibliotekininkų prisiminimuose

18.31.

Ukmergės kraštotyros muziejus

Smetoninės – teatralizuotas Prezidento Antano Smetonos 145-asis jubiliejus

18.32.

Ukmergės rajono Žemaitkiemio miestelio bendruomenė

Asociacija

Skiautiniuose atgimstanti istorija

18.33.

Trakų kultūros centras

VšĮ

Teatras tavo lange

18.34.

Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“

Asociacija

Kuriu Meilę. Tampu savimi

18.35.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

Literatūrinė ir meninė terapija Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje

18.36.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

Edukacinių dirbtuvių ciklas vaikams „Aš – kūrėjas“

18.37.

Ukmergės kraštotyros muziejus

Konferencija „Balandžio – 4-toji – Lietuvos valstybės prezidento institucijos šimtmetis“

18.38.

Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“

Asociacija

Terapinės knygos „Didelė maža širdis“ (darbinis pavadinimas) parengimas ir leidyba

18.39.

Ukmergės kraštotyros muziejus

Mano tautinis kostiumas: būta ir atkurta

18.40.

Ukmergės kraštotyros muziejus

Muziejaus saugykloms pritaikyti baldai ir muziejinių vertybių laikymo bei saugojimo sąlygų gerinimas

 

_______________________