LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 71 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gegužės 27 d. Nr. XIV-368

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 71 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Teismas asmeniui gali paskirti nuo 10 iki 250 MGL, o nepilnamečiui – nuo 3 iki 25 MGL dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Nepilnamečiui įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą skiriama tik tuo atveju, kai nepilnametis dirba ar turi savo turto.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda