Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VYRIAUSIOJO VALSTYBĖS SIENOS ĮGALIOTINIO IR JO PAVADUOTOJO PASKYRIMO

 

2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 911
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties dėl Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos teisinio režimo 29 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadą vyriausiuoju valstybės sienos įgaliotiniu, o Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado pavaduotojus – vyriausiojo valstybės sienos įgaliotinio pavaduotojais nurodytoje sutartyje numatytai veiklai vykdyti.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 1217 „Dėl vyriausiojo valstybės sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojo paskyrimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 897 „Dėl vyriausiojo valstybės sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojo paskyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis