LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. RUGPJŪČIO 11 D. ĮSAKYMO
NR. V-690 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO STUDIJOMS, AKADEMINIAM MOBILUMUI IR LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI LIETUVOJE IR UŽSIENYJE" PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 6 d. Nr. V-672

Vilnius

 

1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Į dalines studijas išvykstančiam studentui skirta valstybės stipendija indeksuojama, atsižvelgiant į gyvenimo lygio vietos koeficientus, nurodytus Aprašo priede."

2. Papildau priedu (pridedama). 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

Valstybės paramos teikimo

Lietuvos Respublikos piliečių studijoms,

akademiniam mobilumui užsienyje tvarkos aprašo

priedas

 

 

gyvenimo lygio vietos koeficientŲ SĄRAŠAS

 

 

Valstybės pavadinimas

Gyvenimo lygio vietos koeficientas

Airija

1,35

Argentinos Respublika

1,1

Armėnijos Respublika

1,1

Australija

1,4

Austrijos Respublika

1,3

Azerbaidžano Respublika

1,1

Baltarusijos Respublika

1,05

Belgijos Karalystė

1,25

Brazilijos Federacinė Respublika

1,35

Bulgarijos Respublika

1

Čekijos Respublika

1,15

Danijos Karalystė

1,4

Egipto Arabų Respublika

1,1

Estijos Respublika

1,1

Graikijos Respublika

1,15

Gruzija

1,2

Indijos Respublika

1,1

Islandijos Respublika

1,1

Ispanijos Karalystė

1,07

Italijos Respublika

1,2

Izraelio Valstybė

1,25

Japonija

1,65

Jungtinė Karalystė

1,5

Jungtinės Amerikos Valstijos

1,35

Kanada

1,3

Kazachstano Respublika

1,1

Kinijos Liaudies Respublika

1,2

Kolumbijos Respublika

1

Latvijos Respublika

1,1

Lenkijos Respublika

1,15

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

1,2

Maltos Respublika

1,1

Moldovos Respublika

1

Naujoji Zelandija

1,2

Nyderlandų Karalystė

1,3

Norvegijos Karalystė

1,5

Portugalijos Respublika

1,1

Prancūzijos Respublika

1,32

Rumunija

1

Rusijos Federacija

1,2

Slovėnijos Respublika

1,1

Suomijos Respublika

1,4

Švedijos Karalystė

1,4

Šveicarijos Konfederacija

1,4

Turkijos Respublika

1,1

Ukraina

1,2

Urugvajaus Rytų Respublika

1,17

Venesuelos Bolivaro Respublika

1,1

Vengrijos Respublika

1,1

Vokietijos Federacinė Respublika

1,25

 

––––––––––––––––––––