VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA 

 

SPRENDIMAS

Dėl VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS 2009 M. GEGUŽĖS 11 D. REZOLIUCIJOS NR. KS-41 „DĖL PRIEVOLĖS VENGTI INTERESŲ KONFLIKTO IR PAREIGOS NUSIŠALINTI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIA GALIOS

 

2019 m. lapkričio 13 d. Nr. KS-287

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2275 1 straipsnyje nauja redakcija išdėstyto Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 15 punktu, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendžia:

1. Pripažinti netekusia galios Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. gegužės 11 d. rezoliuciją Nr. KS-41 „Dėl prievolės vengti interesų konflikto ir pareigos nusišalinti“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

3. Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                       Edmundas Sakalauskas