LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

 

Įsakymas

DĖL teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1R-475 „DĖL prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos respublikos teisingumo ministerijoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

 

2022 m. sausio 12 d. Nr. 1R-18

Vilnius

 

Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. 1R-475 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                             Evelina Dobrovolska