Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

įsakymas

DĖL kandidatų MYKOLO KRUPAVIČIAUS ATMINIMO MEDALIui gauti vertinimo komisijos sudarymo

 

2020 m. kovo 10 d. Nr. 1P-90-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Apdovanojimo Mykolo Krupavičiaus atminimo medaliu nuostatų, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1P-75-(1.3.) „Dėl Mykolo Krupavičiaus atminimo medalio įsteigimo“, 13 ir 17 punktais:

1.SudarauKandidatų Mykolo Krupavičiaus atminimo medaliui gauti vertinimo komisiją (toliau – komisija):

Dr. Vladislovas Česlovas Aksamitauskas – Lietuvos matininkų asociacijos atstovas;

Algis Bagdonas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas;

Giedrius Balevičius – Žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų inžinierių sąjungos atstovas;

Zita Kvietkienė – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos mentorė;

Silvestras Staliūnas – Žemės ūkio senjorų klubo atstovas;

Dainora Švirmickienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus patarėja;

Doc. dr.  Jolanta Valčiukienė – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorė.

2. Skiriu Kristiną Žukovską – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  Viešųjų ryšių skyriaus vyresniąją specialistę komisijos sekretore (jos nesant – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiąją specialistę Aušrinę Lisauskienę).

3. Įpareigoju komisijos narius pirmajame komisijos posėdyje išsirinkti komisijos pirmininką, kaip numatyta Apdovanojimo Mykolo Krupavičiaus atminimo medaliu nuostatų, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1P-75-(1.3.) „Dėl Mykolo Krupavičiaus atminimo medalio įsteigimo“, 15 punkte.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                        Laimonas Čiakas