Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. GRUOŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 1333 „DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 17 d. Nr. 51

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, ir papildyti 9.3.8 papunkčiu:

9.3.8. vykdo Europos vartotojų centro funkcijas Lietuvos Respublikoje, padėdama spręsti tarptautinius vartotojų ginčus, teikdama vartotojams informaciją ir bendradarbiaudama su Europos vartotojų centrų tinklu;“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                        Milda Vainiutė