VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO

DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V1-76 „Dėl Tikslinio finansavimo valstybės biudžeto lėšų grąžinimo nuostatų patvirtinimo“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2015 m. kovo 5 d. Nr. V1-17

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-34 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-2487 „Dėl valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms“ pakeitimo“:

pripažįstu netekusiu galios Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. V1-76 „Dėl Tikslinio finansavimo valstybės biudžeto lėšų grąžinimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,                                                                                Algis Zubrus

l.e. direktoriaus pareigas