LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ IR LAIKO INTERVALŲ TARP PERIODINIŲ PATIKRŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 4-523

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi ir 19 straipsnio 8 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamą Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašą (toliau – Sąrašas).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. ūkio subjektams, naudojantiems į Sąrašą įtrauktas matavimo priemones Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, rekomenduojama sudaryti ir patvirtinti tokių matavimo priemonių grupių sąrašą ir jame nurodyti matavimo priemonės tipą, jos numerį ir naudojimo sritį;

2.2. matavimo priemonių patikros, atliktos iki šio įsakymo įsigaliojimo, rezultatai galioja laiko intervalą, nustatytą šiuo įsakymu, skaičiuojant nuo patikros atlikimo datos;

2.3. šis įsakymas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                 Evaldas Gustas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523

 

 

TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ IR LAIKO INTERVALŲ TARP PERIODINIŲ PATIKRŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Matavimo priemonės pavadinimas

Laiko intervalas tarp periodinių patikrų, ............ metai (-ų)

1.

GEOMETRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS

 

1.1.

Ilgio matai (metrolazdės, liniuotės, ruletės (taip pat su svareliu), išskyrus naudojamus medienos ir žemės naudmenų matavimams atlikti:

 

1.1.1.

metaliniai;

2

1.1.2.

iš kitų medžiagų;

2

1.1.3.

naudojami pieno šaldytuvuose-talpyklose

5

1.2.

Ilgio matai, naudojami medienos ir žemės naudmenų matavimams atlikti (išskyrus matavimo priemones, naudojančias globalinės padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvus)

3

1.3.

Matmenų matavimo priemonės (medžiagų ilgio, medžiagų ploto ir kelių matmenų matavimo priemonės)

2

1.4.

Matavimo sietai

2

1.5.

Tolimačiai, nivelyrai, teodolitai ir tacheometrai

2

1.6.

Automobilių žibintų reguliavimo prietaisai

2

1.7.

Geležinkelio kelio vėžės pločio matavimo priemonės

2

1.8.

Gylmačiai, naudojami automobilių padangų protektoriaus gyliui matuoti

2

2.

MASĖS MATAVIMO PRIEMONĖS

 

2.1.

Neautomatinės ir automatinės svarstyklės (išskyrus neautomatines ir automatines automobilių, geležinkelio vagonų ir bunkerių svarstykles)

2

2.2.

Neautomatinės ir automatinės automobilių, geležinkelio vagonų ir bunkerių svarstyklės

1

2.3.

Purkos (grūdų hektolitro masės matuokliai)

2

2.4.

Svarsčiai

2

3.

JĖGOS MATAVIMO PRIEMONĖS

 

3.1.

Dinamometrai ir dinamometriniai raktai

1

4.

SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONĖS

 

4.1.

Manometrai (išskyrus pastatų šilumos punktų įvaduose esančius manometrus)

1

4.2.

Manometrai pastatų šilumos punktų įvaduose

2

4.3.

Barometrai

2

4.4.

Traukomačiai

2

4.5.

Automobilių padangų slėgmačiai

1

4.6.

Slėgio, slėgių skirtumo keitikliai, matuokliai ir slėgio savirašiai

2

5.

JUDESIO PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS

 

5.1.

Taksometrai kartu su signalų generatoriais

1

5.2.

Tachografai

2

5.3.

Oro (dujų) greičio matavimo priemonės (statiniai Pito vamzdeliai, mechaniniai, ultragarsiniai anemometrai, termoanemometrai)

2

5.4.

Stacionarios ir mobiliosios transporto priemonių greičio matavimo priemonės ir sistemos

1

5.5.

Automobilių stabdžių parametrų matavimo stendai

1

6.

SKYSČIŲ IR DUJŲ KIEKIO MATAVIMO PRIEMONĖS

 

6.1.

Skysčių, garų, dujų ir šilumos energijos kiekio diafragminės matavimo priemonės ir sistemos

2

6.2.

Matavimo sistemų, nurodytų Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo (toliau – Sąrašas) 6.1 papunktyje, diafragmos vamzdynuose, kurių skersmuo 300 mm ir daugiau

4

6.3.

Šilumos skaitikliai:

 

6.3.1.

šilumos šaltiniuose (kai matavimo priemonė naudojama parduodamos šilumos apskaitai) ir pastatų įvaduose;

2

6.3.2.

daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose, kai vardinis pralaidumas ne didesnis kaip 1,5 m3/h

4

6.4.

Dujų skaitikliai:

 

6.4.1.

membraniniai, naudojami buitinėms reikmėms, kurių dydis iki G6 imtinai;

12

(+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai tenkina nustatytus reikalavimus)

6.4.2.

membraniniai, naudojami komercinėms reikmėms, kurių dydis nuo G10 iki G25 imtinai;

8

6.4.3.

rotaciniai;

4

6.4.4.

turbininiai, sūkuriniai, ultragarsiniai;

2

6.4.5.

turbininiai, esant dujų apskaitos stotyje įrengtai matavimo kontrolės sistemai

5

6.5.

Dujų tūrio perskaičiavimo įtaisai:

 

6.5.1.

su slėgio keitikliu;

2

6.5.2.

be slėgio keitiklio

5

6.6.

Vandens skaitikliai:

 

6.6.1.

karšto ir šalto vandens skaitikliai pastatų įvaduose;

2

6.6.2.

karšto ir šalto vandens skaitikliai butuose ir individualiuose namuose;

6

6.6.3.

karšto ir šalto vandens skaitikliai, kurių sąlyginis skersmuo 150 mm ir daugiau;

4

6.6.4.

kiti karšto ir šalto vandens skaitikliai, nenurodyti Sąrašo 6.6.1–6.6.3 papunkčiuose

2

6.7.

Degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėlės, tepalų skaitikliai

1

6.8.

Skysčių, kitų nei vanduo, matavimo priemonės ir sistemos, išskyrus degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėles, tepalų skaitiklius

2

6.9.

Techniniai saikikliai (ir su termometrais)

2

6.10.

Skysčių automobilinės talpyklos

2

6.11.

Tūrio matavimo priemonės:

 

6.11.1.

tūrio dozavimo matai (gėrimų stiklinės, ąsočiai, matavimo taurelės, skirti nustatytam tūriui skysčio, parduodamo iškart suvartoti, dozuoti (išskyrus farmacijos produktus):

 

6.11.1.1.

stikliniai;

privaloma tik EB pirminė patikra

6.11.1.2.

iš kitų medžiagų;

2

6.11.2.

laboratoriniai tūrio matavimo indai (kolbos, cilindrai, pipetės, biuretės, menzūros, mėgintuvėliai):

 

6.11.2.1.

stikliniai;

5

6.11.2.2.

iš kitų medžiagų

2

6.12.

Stūmoklinės tūrio matavimo priemonės (pipetės, biuretės, dozatoriai)

1

6.13.

Skysčių lygio matavimo priemonės

2

6.14.

Skysčių talpyklos (išskyrus esančias laivuose)

5

6.15.

Skysčių talpyklos, esančios laivuose

12

6.16.

Pieno šaldytuvai-talpyklos su metrolazde arba liniuote ir termometru

5

6.17.

Suskystintųjų dujų ir suslėgtų gamtinių dujų įpylimo kolonėlės

1

6.18.

Nuotekų srauto matavimo priemonės

4

6.19.

Siaurinantieji įrenginiai (įtaisai) skysčio srautui matuoti atviruose kanaluose (Venturi, Kafagi-Venturi, Paršalio latakai ir kt.)

4

6.20.

Etilo alkoholio matavimo skaitikliai

0,5

6.21.

Butelių ir kitų pakuočių skaitikliai

1

6.22.

Matavimo ir duomenų perdavimo sistemos, naudojamos su šilumos, karšto ir šalto vandens skaitikliais

5

7.

FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS

 

7.1.

Tankio matavimo priemonės:

 

7.1.1.

stiklinės;

5

7.1.2.

kitokios

1

7.2.

Drėgmėmačiai, oro temperatūros ir drėgmės matavimo priemonės

2

7.3.

Degalų pliūpsnio temperatūros matavimo priemonės

2

7.4.

Klampos matavimo priemonės:

 

7.4.1.

stiklinės;

5

7.4.2.

kitokios

1

7.5.

Dulkių ir dūmų analizatoriai

1

7.6.

Pieno riebumo ir baltymų kiekio matavimo priemonės:

 

7.6.1.

stiklinės;

5

7.6.2.

kitokios

1

7.7.

Alkotesteriai, dujų chromatografai ir kitos matavimo priemonės alkoholio kiekiui žmogaus organizme ir kraujyje matuoti

0,5

7.8.

Dyzelinių variklių dūmingumo matavimo priemonės

1

7.9.

Vandenyje ištirpusio deguonies matavimo priemonės

0,5

7.10.

Išmetamųjų dujų analizatoriai

0,5

7.11.

Dujų matavimo ir signalizavimo sistemos, sprogių, toksinių ir deguonies dujų analizatoriai ir signalizatoriai, turintys matavimo funkciją

0,5

7.12.

pH matuokliai

1

7.13.

Rotametrai ir oro paėmimo aspiratoriai

1

7.14.

Automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonės

2

7.15.

Grūdų ir jų produktų savybių bei komponentų analizatoriai

1

8.

TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIEMONĖS

 

8.1.

Stikliniai termometrai (įskaitant naudojamus techniniuose saikikliuose ir pieno šaldytuvuose-talpyklose), išskyrus medicininius gyvsidabrio maksimalios reikšmės stiklinius termometrus, naudojamus kūno temperatūrai matuoti

5

8.2.

Termometrai, naudojami su:

 

8.2.1.

šilumos skaitikliais šilumos šaltiniuose (kai matavimo priemonė naudojama parduodamos šilumos apskaitai) ir pastatų įvaduose;

2

8.2.2.

šilumos skaitikliais daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose;

4

8.2.3.

skysčių, garų, dujų ir šilumos energijos kiekio diafragminėmis matavimo priemonėmis ir sistemomis;

2

8.3.

Termometrai:

 

8.3.1.

elektriniai, elektroniniai;

2

8.3.2.

bimetaliniai, manometriniai

1

8.4.

Temperatūros savirašiai

2

9.

OPTINIŲ IR OPTINIŲ-FIZIKINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS

 

9.1.

Apšviestumo matavimo priemonės

1

9.2.

Liepsnos fotometrai

1

9.3.

Fotoelektriniai kolorimetrai

1

9.4.

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro kalorimetrai

1

9.5.

Poliarimetrai, refraktometrai, spektrofotometrai

1

10.

AKUSTINIŲ IR VIBRACIJOS MATAVIMŲ PRIEMONĖS

 

10.1.

Triukšmo matavimo priemonės

2

10.2.

Vibracijos matavimo priemonės

1

11.

ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS

 

11.1.

Elektros energijos skaitikliai:

 

11.1.1.

indukciniai vienfaziai;

16

11.1.2.

indukciniai trifaziai;

8

11.1.3.

elektroniniai

12

11.2.

Matavimo transformatoriai

8

11.3.

Įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės

1

11.4.

Elektrinio lauko stiprumo matavimo priemonės

2

11.5.

Elektros parametrų matavimo replės

1

12.

LAIKO IR DAŽNIO MATAVIMO PRIEMONĖS

 

12.1.

Superaukštųjų dažnių lauko stiprumo matavimo priemonės

1

12.2.

Sekundmačiai

2

12.3.

Laikrodiniai jungikliai tarifui ir apkrovai valdyti, naudojami su elektros energijos skaitikliais:

 

12.3.1.

indukciniais vienfaziais;

16

12.3.2.

indukciniais trifaziais;

8

12.3.3.

elektroniniais

12

12.4.

Telefoninių pokalbių kiekio ir trukmės apskaitos sistemos

5

12.5.

Laikrodžiai, įmontuoti transporto priemonių parkavimo automatuose

1

13.

RADIOTECHNINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS

 

13.1.

Radijo ryšio trikdžių matavimo priemonės

2

13.2.

Superaukštojo dažnio galingumo ir jo tankio matavimo priemonės

2

13.3.

Elektromagnetinio lauko stiprumo matavimo priemonės

2

14.

JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS MATAVIMO PRIEMONĖS

 

14.1.

Dozimetrai ir dozės galios matuokliai

1

14.2.

Radiometrai ir taršos matuokliai

1

14.3.

Dozimetrai-radiometrai ir kombinuoti matuokliai, turintys dozės (dozės galios) ir taršos matavimo funkcijas

1

15.

MEDICINOS PRIETAISAI SU MATAVIMO FUNKCIJA

 

15.1.

Klausos charakteristikų matavimo prietaisai (garso tono ir kalbos audiometrai)

2

15.2.

Kūno temperatūros matavimo prietaisai, išskyrus gyvsidabrio maksimalios reikšmės ir vienkartinio naudojimo termometrus:

 

15.2.1.

stikliniai;

5

15.2.2.

elektroniniai

2

15.3.

Neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai

2

15.4.

Intraokulinio slėgio matavimo prietaisai (akies tonometrai)

1

15.5.

Apibrėžtos ir atgaminamos apkrovos pedaliniai ergometrai

2

15.6.

Neautomatinės svarstyklės masei nustatyti medicinos praktikoje – ligoniams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti

2

15.7.

Neautomatinės svarstyklės masei nustatyti gaminant vaistus pagal receptą vaistinėse ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose

2

 

__________________________