LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAVIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINO

 

2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. VE-88

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 6 punktu:

1. N u s t a t a u:

1.1. įstaigų ir įmonių, išregistruotų iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro iki 2003 metų pabaigos, registravimo dokumentams 25 metų (po išregistravimo) saugojimo terminą;

1.2. juridinių asmenų, išregistruotų iš Juridinių asmenų registro nuo 2004 metų pradžios, registravimo dokumentams 10 metų (po išregistravimo) saugojimo terminą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2004 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. V-1 „Dėl iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro išregistruotų įstaigų ir įmonių registravimo dokumentų saugojimo termino“.

 

 

 

Lietuvos vyriausiasis archyvaras                                                                     Ramojus Kraujelis