LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. BIRŽELIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-235 „DĖL MEDŽIAGŲ, SKIRTŲ KELIŲ PRIEŽIŪRAI ŽIEMĄ, TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA MPŽ 13 PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. gruodžio 16 d. Nr. V-187

Vilnius

 

 

1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. V-235 „Dėl Medžiagų, skirtų kelių priežiūrai žiemą, techninių reikalavimų aprašo TRA MPŽ 13 patvirtinimo“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Vitalijus Andrejevas