LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 14 d. Nr. V-327

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pacientui, kuriam įtariama COVID-19 liga, atliekamas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR tyrimas tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos (toliau – PGR) metodu (toliau – SARS-CoV-2 viruso tyrimas PGR metodu) arba greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas (toliau – SARS-CoV-2 antigeno testas) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytais metodais ir tvarka.“

2. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. Jei Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) laboratorijos pateiktoje formoje E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“ nurodoma, kad SARS-CoV-2 viruso tyrimo PGR metodu rezultatas yra įtariamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis, kaip apibrėžta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedo 17.4 papunktyje, pacientas turi pareigą izoliuotis ir tyrimą pakartoti ne anksčiau kaip po 24 val. ir ne vėliau kaip per 72 val. nuo SARS-CoV-2 viruso tyrimo PGR metodu rezultato gavimo bei registruotis pakartotiniam SARS-CoV-2 viruso tyrimui PGR metodu elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808. Laikotarpiu iki pakartotinio SARS-CoV-2 viruso tyrimo PGR metodu rezultatų gavimo gydytojas paskiria pacientui izoliaciją ir įrašo ESPBI IS formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025) TLK-10-AM kodą Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 201 punktą.

4. Pakeičiu 32.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.1. pacientams, sirgusiems lengvos ar vidutinės formos COVID-19 liga, išskyrus pacientus, nurodytus Aprašo 32.4 papunktyje, izoliacija gali būti nutraukta po 10 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei jie nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai, arba išskirtiniais atvejais šeimos gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į pacientų sveikatos būklę, anksčiau nei po 10 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso;“.

5.   Pripažįstu netekusiu galios 32.2 papunktį.

6.   Pakeičiu 32.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.4. lengvos ar vidutinio  sunkumo formos COVID-19 liga sirgusiems pacientams, kuriems yra imunosupresija (po parenchiminių organų ar kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos, dėl ilgalaikio prednizolono vartojimo (20 mg/d >14 d.), chemoterapijos, imunoterapijos, biologinės terapijos, imunosupresantų vartojimo, ŽIV, kai CD4 ląstelių < 200/mm3, kito imunodeficito), izoliacija gali būti nutraukta po 20 dienų nuo COVID-19 ligos simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai, arba išskirtiniais atvejais gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į pacientų sveikatos būklę, anksčiau nei po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientai nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodami antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso;“.

7.   Pakeičiu 32.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.5. pacientams, kuriems diagnozuota besimptomės formos COVID-19 liga, izoliacija gali būti nutraukiama po 7 dienų nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu ar atlikus SARS-CoV-2 antigeno testą buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas, paėmimo dienos;“.

8.   Pakeičiu 32.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.6. pacientas laikomas pasveikusiu, jei jis nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai, arba gydančio gydytojo sprendimu, bet ne anksčiau nei jam pagal Aprašo nuostatas gali būti nutraukiama izoliacija.

Jei pacientas buvo gydytas stacionare, jam pasveikus nuo COVID-19 ligos, stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas ESPBI IS formoje E003 „Stacionaro epikrizė“ arba, jei gydymas buvo tęsiamas ambulatoriškai, šeimos gydytojas formoje E025 įrašo informaciją apie pasveikimą, nurodydamas TKL-10-AM kodą U07.3 „Buvusi asmeniui COVID-19 liga“.

Jei pacientas buvo gydytas ambulatoriškai ir kreipiasi į šeimos gydytoją dėl pasveikimo nuo COVID-19 ligos fakto patvirtinimo, šeimos gydytojas ESPBI IS formoje E025 įrašo informaciją apie pasveikimą, nurodydamas TKL-10-AM kodą U07.3 „Buvusi asmeniui COVID-19 liga“;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                   Arūnas Dulkys