PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-162 1.1 PUNKTO PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 6 d. Nr. T2-328

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionaliniu euro įvedimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 1.1 punktu, pakeistų 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-182 „Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo ir papildymo“, 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Nustatomi šie Rinkliavos dydžiai:

7.1. raudonojoje zonoje už vieno automobilio stovėjimą:

7.1.1. trisdešimt minučių – 0,6 euro, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;

7.1.2. vieną valandą – 1,2 euro, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;

7.2. geltonojoje zonoje už vieno automobilio stovėjimą:

7.2.1. trisdešimt minučių – 0,3 euro, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;

7.2.2. vieną valandą – 0,6 euro, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;

7.3. žaliojoje zonoje už vieno automobilio stovėjimą:

7.3.1. trisdešimt minučių – 0,9 euro, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;

7.3.2. vieną valandą – 1,7 euro, sumokant nedelsiant pastačius automobilį;

7.4. už automobilio stovėjimą, nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko – 12 eurų, sumokant vėliau ar išvykus iš nustatytos mokėjimo vietos, iki kitos dienos 12 val.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                                          Šarūnas Vaitkus