Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. rugsėjo 29 d. NUTARIMO NR. 1181 „dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 28 d. Nr. 1169
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1181 „Dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu“ 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2. Vienos paros maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija kariui ir karo prievolininkui, iki jis įstatymo nustatyta tvarka įgyja kario statusą, neaprūpinamam maistu, – 5,4 euro.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Juozas Olekas