Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. sausio 29 D. NUTARIMO NR. 74 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 18 d. Nr. 262

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 74 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo“, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Jaroslav Narkevič

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 74

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 262

redakcija)

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020 METŲ SĄMATA

 

Eil. Nr.

Lėšų paskirtis

Suma, tūkst. eurų

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos,

iš jų:

589 754

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pagal Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 7 dalies nuostatas suteikiama teisė skirti lėšų projektams ar programoms ir kitiems svarbiems projektams finansuoti (įskaitant 9 802 tūkst. Eur šioms veikloms vykdyti 2019 metais skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutį, neviršijantį 2019 metais skirtos sumos),

iš jų:

154 802

1.1.

valstybinės reikšmės rajoniniams keliams su žvyro danga asfaltuoti;

vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti;

projektui „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas“, projekto vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti;

projektui „Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. Žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas“;

projektui „Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas“, projekto vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti.

145 000

2.

valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, ir kitoms kelių srities reikmėms finansuoti,

iš jų:

278 006

2.1.

valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, išskyrus 2.2–2.6 papunkčiuose numatytas veiklas,

iš šiai veiklai numatytų lėšų:

197 761

2.1.1.

2 punkte nurodytoms veikloms vykdyti 2019 metais skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutis, neviršijantis 2019 metais skirtos sumos

31 363

2.2.

akcinei bendrovei „Kelių priežiūra“

76 000

2.3.

Kelių muziejui ir kelių srities istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti

35

2.4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įgaliotai viešajai įstaigai (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 5 dalis)

800

2.5.

Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gaunamai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti, saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti,

iš jų:

1 410

2.5.1.

2019 metais gautai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti, saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti

518

2.6.

akcinei bendrovei „Smiltynės perkėla“ perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bilieto kainai kompensuoti

2 000

3.

vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų (įskaitant 21 726 tūkst. Eur šioms veikloms vykdyti 
2019 metais skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutį, neviršijantį 2019 metais skirtos sumos)
,

iš jų:

135 561  

3.1.

valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, skiriama 4 procentai,

iš jų:

5 422

3.1.1.

valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės keliams Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka skiriama 50 procentų

2 711

3.1.2.

pasienio vietinės reikšmės keliams Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka skiriama 13 procentų

705

3.1.3.

privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka skiriama 37 procentai

2 006

3.2.

vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu skiriama 2 procentai

2 711

3.3.

vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ 2.2.1 papunktį, vietinės reikšmės keliams Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu skiriama 2 procentai

2 711

3.4.

vietinės reikšmės keliams Vilniaus rajono, Trakų rajono, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu skiriama 2 procentai

2 711

3.5.

savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu skiriama 90 procentų,

iš jų:

122 006

3.5.1.

miestų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 35 procentai

42 703

3.5.2.

kitų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 65 procentai

79 303

4.

valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervas) (įskaitant 2 413 tūkst. Eur šioms veikloms vykdyti 2019 metais skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutį, neviršijantį 2019 metais skirtos sumos)

21 385

 

––––––––––––––––––––