JONIŠKIO RAJONO savivaldybės Administracijos

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELGESIO PARKUOSE IR KITOSE VIEŠOSE VIETOSE paskelbto karantino laikotarpiu

 

2020 m. kovo 21 d. Nr. A-307

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 14 straipsnio 16 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro֪–valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 19 d sprendimą Nr. V-453 „Dėl elgesio parkuose ir kitose viešose erdvėse“:

1. N u r o d a u:

1.1. Parkuose ir kitose atvirose viešose erdvėse būriuotis ne didesnei nei 5 asmenų grupei.

1.2. Parkuose ir kitose atvirose viešose erdvėse laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas ir trumpesnis nei 15 min kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas).

1.3. Vaikų žaidimo aikštelėse vienu metu žaisti tik vienos šeimos vaikams.       

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyriui.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                        Valė Kulvinskienė