Pasaulio turizmo organizacijos Generalinės asamblėjos šešioliktojoje sesijoje priimta Rezoliucija Nr. A/RES/512(XVI)

 

2005 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 2 d., Dakaras (Senegalas)

 

Įstatų pakeitimai

 

a) Ispanijos pasiūlyti Įstatų 22 straipsnio pakeitimai

 

Darbotvarkės 25b punktas

(dokumentas Nr. A/16/25(b)

 

Generalinė asamblėja,

 

manydama, kad generalinio sekretoriaus dokumentas susijęs su Ispanijos pasiūlytu pakeitimo projektu, ir apsvarsčiusi patarėjo teisės klausimais pažymą dėl pakeitimo projekto esmės;

 

atsižvelgusi į Vykdomosios tarybos poziciją šiuo klausimu;

 

žinodama, kad minėtas pakeitimas įsigalios tik jo ratifikavimo dieną,

 

1. patvirtina pakeitimą, kurio tekstas pateiktas šioje Rezoliucijoje;

 

2. nusprendžia, kad laukiant šio pakeitimo įsigaliojimo generalinio sekretoriaus kadencija pratęsiama tik vieną kartą;

 

3. konkrečiai nurodo, nesvarbu, koks būtų buvęs laikotarpis, kuriuo būsimasis generalinis sekretorius būtų laikinai ėjęs generalinio sekretoriaus pareigas iki tol, kol jį paskiria Generalinė asamblėja pagal Įstatų 22 straipsnį, į jį neatsižvelgiama taikant prieš tai išdėstytas 3 dalies nuostatas; 

 

4. prašo Vykdomąją tarybą išsamiai išnagrinėti generalinio sekretoriaus pavaduotojo skyrimo tvarką, nusprendžia šį klausimą įtraukti į septynioliktosios sesijos darbotvarkę ir ragina norą pareiškusius tikruosius narius per tris mėnesius pateikti dėl to pasiūlymus ir pastabas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAS

 

22 straipsnis

 

Generalinis sekretorius Tarybos teikimu ketveriems metams yra skiriamas dviejų trečdalių Asamblėjoje dalyvaujančių ir balsuojančių tikrųjų narių balsų dauguma. Jis pakartotinai gali būti paskirtas į tas pareigas tik vieną kartą.

 

 

 

Priimta 2006 m. kovo 14 d. Madride.