VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAI KURIŲ VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2021 m. kovo 31 d. Nr. B1-265

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“), 270 straipsnio 2 dalimi, 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/687, kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429, 112 straipsniu:

1. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. 262 „Dėl Afrikinio arklių maro kontrolės reikalavimų“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. 462 „Dėl Gyvūninių produktų prekybos su Europos Sąjungos šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 220 „Dėl Naminių paukščių ir perinių kiaušinių prekybos su valstybėmis narėmis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 276 „Dėl Mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 283 „Dėl Klasikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.6. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 24 d. įsakymą Nr. 284 „Dėl Bendrųjų gyvūnų tam tikrų ligų ir specifinių kiaulių vezikulinės ligos kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.7. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 293 „Dėl Klasikinio kiaulių maro neapimtos šalies ir teritorijos statuso suteikimo reikalavimų patvirtinimo“;

1.8. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. 515 „Dėl Veterinarijos reikalavimų kuilių spermai patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. B1-892 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. B1-208 „Dėl Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.11. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. B1-325 „Dėl Veterinarijos reikalavimų galvijų spermai patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.12. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. B1-349 „Dėl Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.13. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. B1-351 „Dėl Veterinarijos reikalavimų galvijų embrionams patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.14. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. B1-352 „Dėl Niukaslio ligos kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.15. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. B1-755 „Dėl Snukio ir nagų ligos kontrolės reikalavimų“;

1.16. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. B1-918 „Dėl Gyvūninių produktų, skirtų žmonių maistui, gamybos, tiekimo į rinką ir importo reikalavimų patvirtinimo“;

1.17. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. B1-259 „Dėl Reikalavimų kanopinių gyvūnų importui ir tranzitui patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.18. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. B1-559 „Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.19. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. B1-720 „Dėl Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.20. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. B1-553 „Dėl Paukščių gripo kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.21. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. B1-246 „Dėl Veterinarijos reikalavimų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarinei kontrolei patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.22. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. B1-748 „Dėl Enzootinės galvijų leukozės, galvijų bruceliozės ir tuberkuliozės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

1.23. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. B1-1115 Dėl Pranešimų apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2021 m. balandžio 21 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                        Darius Remeika