LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1132 1 IR 4 PRIEDŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. rugsėjo 16 d. Nr. XIV-529

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo 1 priedo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Įmonė, valdanti Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.

2. Pakeisti Įstatymo 1 priedo 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Įmonė, tvarkanti, prižiūrinti ir eksploatuojanti valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius.“

3. Pakeisti Įstatymo 1 priedo 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Įmonė, valdanti tarptautinius Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus.

 

2 straipsnis. Įstatymo 4 priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo 4 priedo 1 punktą j papunkčiu:

j) valstybinės reikšmės vidaus vandens keliuose esančios apsauginės dambos, bunos, laivų šliuzai.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda