LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. vasario 6 D. ĮSAKYMO NR. 3D-58 „Dėl Lietuvos Ūkinių GYVŪNŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMO Programos patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. 3D-21

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.    Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3.    Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

4.    Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Andrius Palionis

 

Lietuvos ūkinių gyvūnų                                 

genetinių išteklių išsaugojimo programos      

1 priedas                                                         

 

su Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimu in situ susijusi Veikla

Subjektas

Gyvūnų veislė / selekcinių branduolių skaičius subjektuose

Patinų

Patelių

Iš viso gyvūnų sk.

Gyvūno išlaikymo įkainis metams, Eur

Lėšų poreikis, Eur

skaičius

linijų sk.

skaičius

šeimų sk.

LSMU Gyvulininkystės institutas

Žemaitukai

1

20

4

30

4

50

1492,31

74615,5

Šėmieji galvijai

1

1

1

34

4

35

497,74

17420,9

Baltnugariai galvijai

1

1

1

19

4

20

9954,8

Senojo genotipo Lietuvos žalieji

1

1

1

19

4

20

9954,8

Senojo genotipo Lietuvos juodmargiai

1

 

0

7

2

7

3484,18

Vietinės kiaulės

1

20

3

80

5

100

257,54

25754

Lietuvos baltosios kiaulės

1

48

4

168

4

216

55628,64

Vietinės šiurkščiavilnės avys

1

27

4

83

4

110

145,04

15954,4

Lietuvos vietinės pieninės ožkos

1

4

2

10

3

14

142,69

1997,66

Vištinės žąsys

1

50

3

100

3

150

44,04

6606

UAB „Lietuvos žirgynas“

Žemaitukai

1

43

3

37

3

80

1492,31

119384,8

Stambieji žemaitukai

2

40

4

140

10

180

268615,8

Lietuvos sunkieji

2

16

4

29

7

45

67153,95

Senojo genotipo trakėnai

2

82

6

150

10

232

346215,92

UAB „Genetiniai ištekliai“

Lietuvos juodgalvės avys

1

24

4

684

12

708

145,04

102688,32

Vietinės šiurkščiavilnės avys

1

4

1

26

1

30

4351,2

Iš viso

1129780,87

 

 

Lietuvos ūkinių gyvūnų                                 

genetinių išteklių išsaugojimo programos      

2 priedas                                                        

 

su Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimu ex situ susijusi Veikla

Genetinės medžiagos kolekcijų sudarymas

Sukauptos užšaldytos genetinės medžiagos palaikymas

Iš viso lėšų, Eur

subjektas

saugojimas ex situ

numatomas sukaupti kiekis, vnt.

įkainis, Eur

lėšų poreikis, Eur

užšaldytos spermos šiaudeliai, vnt.

įkainis metams, Eur

lėšų poreikis užšaldytai genetinei medžiagai, vnt., Eur

LSMU Gyvulininkystės institutas

Kuilių spermos užšaldymas

8 000

1,01

8 080

41 303

0,297

12 266,99

21 869,49

Eržilų spermos užšaldymas

-

5,71

-

Avinų spermos užšaldymas

250

2,85

712,5

Bulių spermos užšaldymas

1 500

0,54

810,00

Embrionų užšaldymas

4

200,42

801,68

77

0,297

22,87

824,55

Ovocitų užšaldymas

0

100,5

 

24

0,297

7,13

7,13

Galvijų kilmės patikrinimas

15

42,28

634,2

 

 

 

634,2

Arklių kilmės patikrinimas

19

61,4

1 166,6

 

 

 

1 166,6

DNR išskyrimas ir užšaldymas

20

25,2

504

 

 

 

504

UAB „Lietuvos žirgynas“

Eržilų spermos užšaldymas

2 000

5,71

11 420

18 772

0,297

5 575,28

16 995,28

Iš viso

24 128,98

 

17 872,27

42 001,25

_______________________________

 

Lietuvos ūkinių gyvūnų                              

genetinių išteklių išsaugojimo programos      

3 priedas                                                      

 

programoje saugomi ūkinių gyvūnų In situ skaičiai pagal veisles ir Selekcinių branduolių skaičius prieš tai buvusiais metais ir planas Einamiesiems metams

Veislė

Ūkinių gyvūnų skaičius

Selekcinių branduolių skaičius

2019 m.

2020 m.

skirtumas

2019 m.

2020 m.

skirtumas

Žemaitukai

130

130

0

2

2

0

Stambieji žemaitukai

180

180

0

2

2

0

Lietuvos sunkieji arkliai

45

45

0

2

2

0

Senojo lietuviškojo genotipo trakėnai

232

232

0

2

2

0

Šėmieji galvijai

35

35

0

1

1

0

Baltnugariai galvijai

20

20

0

1

1

0

Senojo genotipo Lietuvos žalieji galvijai

20

20

0

1

1

0

Senojo genotipo Lietuvos juodmargiai galvijai

7

7

0

1

1

0

Vietinės kiaulės

100

100

0

1

1

0

Lietuvos baltosios kiaulės

216

216

0

1

1

0

Vietinės šiurkščiavilnės avys

140

140

0

2

2

0

Lietuvos juodgalvės avys

708

708

0

1

1

0

Lietuvos vietinės pieninės ožkos

14

14

0

1

1

0

Vištinės žąsys

150

150

0

1

1

0

_________________________________

 

 

Lietuvos ūkinių gyvūnų                                 

genetinių išteklių išsaugojimo programos      

4 priedas                                                        

 

programoje kaupiama ūkinių gyvūnų genetinė medžiaga Ex situ pagal rūšis ir sukauptos genetinės medžiagos palaikymas prieš tai buvusiais metais ir planas Einamiesiems metams

 

Genetinė medžiaga (gamyba)

Kaupiama genetinė medžiaga

Sukauptos užšaldytos genetinės medžiagos palaikymas

2019m.

2020 m.

skirtumas

2019 m.

2020 m.

skirtumas

Kuilių spermos užšaldymas

8000

8 000

0

31 632

41 303

9 671

Eržilų spermos užšaldymas

2 000

0

-2 000

Avinų spermos užšaldymas

250

250

0

Bulių spermos užšaldymas

1 500

1 500

0

Embrionų užšaldymas

8

4

-4

69

77

8

Ovocitų šaldymas

4

0

-4

20

24

4

Galvijų kilmės patikrinimas

30

15

-15

0

 

 

Arklių kilmės patikrinimas

40

19

-21

0

 

 

DNR išskyrimas ir užšaldymas

10

20

10

0

 

0

____________________________