VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. VA-37 „Dėl Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą taisyklių patvirtinimo“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. VA-63

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

1Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. VA-37 „Dėl Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                             Artūras Klerauskas