LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2018 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO
NR. XIII-1022 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR PAVEDIMO JAI ATLIKTI LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS VALDYMO, FINANSINĖS IR ŪKINĖS VEIKLOS PARLAMENTINĮ TYRIMĄ“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 10 d. Nr. XIII-1145

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis.

Pavesti Komisijai tyrimą atlikti ir išvadą pateikti Seimui iki 2018 m. rugsėjo 24 d.“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis