LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ VALSTYBINIAM STUDIJŲ FONDUI

SUTEIKIMO

 

 

2018 m. gegužės 21 d. Nr. V-483

Vilnius

 

 

 

Įgyvendindama Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 460 „Dėl Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 3 ir 9 punktus,

į g a l i o j u Valstybinį studijų fondą vykdyti asmenų, siekiančių gauti paramą studijoms užsienio valstybių auštosiose mokyklose, atranką ir administruoti lėšų, skirtų paramai, skyrimą, sudarant ir įgyvendinant sutartis Aprašo nustatyta tvarka.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė