LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 30  d. Nr. V-2458

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 8.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

8.1. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę) šiais atvejais:“.

1.2. Pakeičiu 8.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse;“.

1.3. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę) šiais atvejais:

8.2.1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse;

8.2.2. nuvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą tepinėlio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.“

1.4. Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4. palikti izoliacijos vietą gali iš anksto tel. 1808 užsiregistravę arba NVSC užregistruoti asmenys nuvykti į mobilųjį punktą tepinėlio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar nuvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.“

1.5. Pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. nepalikti izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo ar 8.3 – 8.4 papunkčiuose nurodytais atvejais. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas. Palikus izoliavimo vietą būtina dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę).“

1.6. Papildau 9.10 papunkčiu:

9.10. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl izoliavimo vietos keitimo.“

1.7. Pakeičiu 11.1 punktą ir jį išdėstau taip:

11.1. nepalikti izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas. Neturint galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo, artimųjų, pavėžėjų ar taksi transportu, asmuo dėl pavėžėjimo gali kreiptis į savivaldybės administraciją;“.

1.8. Pakeičiu 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1. nepalikti izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos priežiūros specialisto leidimas. Neturint galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo, artimųjų, pavėžėjų ar taksi transportu, asmuo dėl pavėžėjimo gali kreiptis į savivaldybės administraciją;“.

1.9. Pakeičiu 15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.1. nepalikti izoliavimo vietos, išskyrus 8 punkte nurodytus atvejus. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais nustatytais atvejais. Neturint galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo, artimųjų, pavėžėjų ar taksi transportu, asmuo dėl pavėžėjimo gali kreiptis į savivaldybės administraciją;“.

1.10. Pakeičiu 15.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.8. pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl leidimo pakeisti izoliavimo vietą suteikimo;“.

1.11. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1. nepalikti izoliavimo vietos, išskyrus 8 punkte nurodytus atvejus. Draudžiama vykti viešuoju transportu į izoliavimo vietą ar iš jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais nustatytais atvejais. Neturint galimybės į mobilųjį punktą nuvykti savo, artimųjų, pavėžėjų ar taksi transportu, asmuo dėl pavėžėjimo gali kreiptis į savivaldybę;“.

1.12. Pakeičiu 17.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.11. pasikeitus aplinkybėms, į NVSC dėl leidimo pakeisti izoliavimo vietą suteikimo;“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 2 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga