LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 277 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. XIII-2866

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 277 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 277 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas būdamas medicinos įstaigos informuotas apie savo ligą ir įspėtas dėl apsaugos priemonių, kurių jis privalo laikytis bendraudamas su žmonėmis, sukėlė pavojų kitam asmeniui užsikrėsti pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.“

2. Pakeisti 277 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tas, kas pažeidė teisės aktų dėl sveikatos apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, jeigu dėl to išplito susirgimas ar kilo epidemija,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda