Logo  Description automatically generated with medium confidence

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

dėl elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatoriaus paskyrimo

 

2021 m. liepos 28 d. Nr. 590

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo 61 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Skirti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatoriumi Energy cells, UAB, įmonės kodas 305689545 (toliau – paskirtasis kaupimo sistemos operatorius).

2. Nustatyti, kad elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą paskirtasis kaupimo sistemos operatorius privalo įrengti taip, kad šią sistemą sudarytų elektros energijos kaupimo įrenginiai, kurių kiekvieno galia yra lygi 50 MW (vienetinės ar suminės galios objekte) ir bendra visų įrenginių galia – 200 MW, laikantis Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“,  nustatytų terminų.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                           Ingrida Šimonytė

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Dainius Kreivys