STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2014 m. kovo 28 d. Nr. SV6-14

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 96-4083; 2011, Nr. 100-4702) 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasis studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas:

akredituoju šias studijų programas (pagal priedą).

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                         Nora Skaburskienė

 

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2014 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. SV6-14

priedas

 

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

Biomedicinos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

60107B102,

601A30001

Medicina

 

Vilniaus universitetas

2020 m. liepos 1 d.

60107B101,

601A30002

Medicina

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 m. birželio 30 d.

621B93001

Medicinos genetika

Vilniaus universitetas

2020 m. liepos 1 d.

612C43001

Medicininė ir veterinarinė genetika

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2017 m. birželio 30 d.

 

fizinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612G31001

Taikomoji statistika ir ekonometrija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2020 m. rugpjūčio 31 d.

61209P113,

612I10003

Informacinės technologijos

 

Vilniaus universitetas

2020 m. liepos 1 d.

61209P112,

612I10006

Verslo informatika

 

Mykolo Romerio universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

61209P101,

612I20002

Verslo informatika

 

Vilniaus universitetas,

Kauno humanitarinis fakultetas

2017 m. liepos 1 d.

 

technologijos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

61203T114,

612H53001

Jūrų uostų inžinerija

 

Klaipėdos universitetas

2020 m. birželio 30 d.

62603T103,

621H53001

Jūrų uostų valdymas

 

Klaipėdos universitetas

2017 m. birželio 30 d.

65303T104,

653H56001

Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

2020 m. rugpjūčio 31 d.

61208T202,

612H70003

Inovatyvioji gamybos inžinerija

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

65303T108,

653E21002

Automobilių techninis eksploatavimas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2020 m. birželio 30 d.

65303T103,

653J62001

Jūrų laivavedyba

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

socialinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

62605S103,

621L60001

Socialinė antropologija

 

Vytauto Didžiojo universitetas

2020 m. birželio 30 d.

61203S126,

612N12002

Tarptautinis verslas ir komunikacija

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

2020 m. liepos 31 d.

65303S154,

653N23002

Įmonių ir įstaigų administravimas

Šiaulių valstybinė kolegija

2017 m. rugpjūčio 31 d.

65303S149,

653N23004

Įstaigų ir įmonių administravimas

Klaipėdos valstybinė kolegija

2017 m. birželio 30 d.

61203S121,

612N40001

Apskaita ir finansai

 

Aleksandro Stulginskio universitetas

2020 m. birželio 30 d.

65303S158,

653N44001

Buhalterinė apskaita

 

Žemaitijos kolegija

2017 m. birželio 30 d.

65303S113,

653N44005

Buhalterinė apskaita

 

Vilniaus kolegija

2020 m. birželio 30 d.

65303S114,

653N44009

Buhalterinė apskaita

 

Vilniaus kooperacijos kolegija

2020 m. birželio 30 d.

65303S114,

653N44009

Buhalterinė apskaita

 

Vilniaus kooperacijos kolegija,

Kauno skyrius

2020 m. birželio 30 d.

65303S147,

653N44010

Buhalterinė apskaita

 

Klaipėdos valstybinė kolegija

2020 m. birželio 30 d.

65303S160,

653N44011

Buhalterinė apskaita

 

Lietuvos verslo kolegija

2017 m. birželio 30 d.

65303S160,

653N44011

Buhalterinė apskaita

 

Lietuvos verslo kolegija,

Šiaulių fakultetas

2017 m. birželio 30 d.

612N50001

 

Marketingo vadyba

 

Vytauto Didžiojo universitetas

2020 m. birželio 30 d.

612N50002

Marketingas

 

Kauno technologijos universitetas

2020 m. rugsėjo 1 d.

62403S102,

621N50002

Rinkodara

 

Klaipėdos universitetas

2020 m. birželio 30 d.

653N50003

Reklamos vadyba

Vilniaus kolegija

2020 m. birželio 30 d.

62403S117,

621N50003

Marketingas ir tarptautinė komercija

Vytauto Didžiojo universitetas

2020 m. birželio 30 d.

621N50005

Reklamos vadyba

Vytauto Didžiojo universitetas

2017 m. birželio 30 d.

621N50006

Marketingas ir pardavimai

Vytauto Didžiojo universitetas

2017 m. birželio 30 d.

621N50007

Marketingo valdymas

Kauno technologijos universitetas

2020 m. rugsėjo 1 d.

62403S115,

621N55001

Tarptautinis marketingas ir prekyba

Vilniaus universiteto Tarptautinė verslo mokykla

2017 m. birželio 30 d.

65303S192,

653N56001

Reklamos vadyba

 

Panevėžio kolegija

2017 m. birželio 30 d.

65303S178,

653N56002

Reklama

 

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

2017 m. birželio 30 d.

653N56003

Reklamos kūrimas

Socialinių mokslų kolegija

2020 m. birželio 30 d.

653N56003

Reklamos kūrimas

Socialinių mokslų kolegija,

Vilniaus skyrius

2020 m. birželio 30 d.

65303S155,

653N83003

Turizmo administravimas

 

Šiaulių valstybinė kolegija

2017 m. rugpjūčio 31 d.

653N83006

 

Turizmo ir viešbučių administravimas

Utenos kolegija

2020 m. liepos 1 d.

65303S173,

653P20001

Viešieji ryšiai

 

Socialinių mokslų kolegija

2020 m. birželio 30 d.

65303S173,

653P20001

Viešieji ryšiai

 

Socialinių mokslų kolegija,

Vilniaus skyrius

2020 m. birželio 30 d.

653P90001

Vizualinė komunikacija

 

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

2020 m. birželio 30 d.

621P90005

Kūrybos visuomenės komunikacija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

621P96001

Kūrybinės industrijos

Vytauto Didžiojo universitetas

2020 m. birželio 30 d.

61209P103,

612X13021

Informatikos pedagogika

 

Lietuvos edukologijos universitetas

2017 m. birželio 22 d.

 

 

humanitarinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

61207H101,

612U80001

Etnologija

 

Vytauto Didžiojo universitetas

2020 m. birželio 30 d.

62407H101,

621U80001

Lyginamosios kultūrų studijos

 

Vytauto Didžiojo universitetas

2020 m. birželio 30 d.

 

_______________________