Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 m. balandžio 24 d. nutarimO Nr. 358 „DĖL ministerijų, LIETUVOS RESPUBLIKOS vyriausybės kanceliarijos, vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. spalio 14 d. Nr. 1142

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“:

1. Pripažinti netekusiu galios III grupės 46 punktą.

2.   Pripažinti netekusiu galios III grupės 48 punktą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                   Rita Tamašuniene