LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO Ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2022 m. kovo 9 d. Nr. 1R-70

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindama Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“, 3 punktą:

1. Sudarau ketveriems metams šios sudėties Antstolių viešo konkurso komisiją (toliau – Komisija):

Augustas Ručinskas

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kancleris (Komisijos pirmininkas);

 

Sigita Kilkutė

 

psichologė;

 

Neringa Lipeikienė

 

antstolė;

 

Asta Malinauskienė

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės vyresnioji patarėja;

 

Dovilė Satkauskienė

 

Lietuvos antstolių rūmų valdytoja;

 

Jolita Sinkevičiūtė

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių paslaugų politikos grupės vadovė;

 

Renata Viduto-Errard

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų grupės vyresnioji patarėja.

 

2. Skiriu Komisijos sekretore Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių paslaugų politikos grupės patarėją Nijolę Tomaševičienę, o jos nesant – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių paslaugų politikos grupės patarėją Audronę Varnagirę. 

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 1R-300 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.                                                           

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                            Evelina Dobrovolska