Lietuvos Respublikos VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

įsakymas

Dėl SAUGOMŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ PLANŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 7 d. Nr. 1V-420

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 269 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymą suteikimo“ 2 punktu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Respublikos Prezidento, Ministro Pirmininko rezidencijų pastatų su jiems priskirtais žemės sklypais ir priklausiniais apsaugai užtikrinti nustatytos apsaugos zonos ribų planą (pastatai);

2. Respublikos Prezidento, Ministro Pirmininko rezidencijų pastatų su jiems priskirtais žemės sklypais ir priklausiniais apsaugai užtikrinti nustatytos apsaugos zonos ribų planą (žemės sklypai);

3. Prezidentūros pastatų apsaugai užtikrinti nustatytos apsaugos zonos ribų planą (pastatai);

4. Prezidentūros pastatų apsaugai užtikrinti nustatytos apsaugos zonos ribų planą (žemės sklypai);

5. Vyriausybės pastatų apsaugai užtikrinti nustatytos apsaugos zonos ribų planą (pastatai);

6. Vyriausybės pastatų apsaugai užtikrinti nustatytos apsaugos zonos ribų planą (žemės sklypai);

7. Seimo pastatų apsaugai užtikrinti nustatytos apsaugos zonos ribų planą (pastatai);

8. Seimo pastatų apsaugai užtikrinti nustatytos apsaugos zonos ribų planą (žemės sklypai).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Tomas Žilinskas