LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. LIEPOS 14 D. NUTARIMO NR. 1028 „DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. 1385

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.        Pakeisti 9.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.2. savivaldybių institucijos ir įstaigos – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (toliau – priešgaisrinė gelbėjimo valdyba);“.

1.2.    Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Savivaldybių institucijų ir įstaigų ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo priežiūrą atlieka priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, kaupdamos, apibendrindamos, analizuodamos gautas ataskaitas. Apibendrinta informacija kiekvienų metų I ketvirtį kartu su informacija apie savivaldybių institucijų ir įstaigų civilinės saugos būklę teikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui.“

2.    Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                            Vilius Šapoka

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                     Eimutis Misiūnas