LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ INFORMACINĖS VISUOMENĖS

PLĖTROS KOMITETUI SUTEIKIMO

 

2021 m. balandžio 12 d. Nr. 4-291

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 9 dalies 2 punktu,

į g a l i o j u Informacinės visuomenės plėtros komitetą vykdyti pagal 2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendintų projektų lėšų susigrąžinimą.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė