Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. SPALIO 20 D. NUTARIMO NR. 1517 „DĖL ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 23 d. Nr. 255

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“:

1.1. Pakeisti 1.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.9. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:

1.9.1. Valstybinio studijų fondo;

1.9.2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros.“

1.2. Pripažinti netekusiu galios 1.15 papunktį.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. kovo 31 dieną.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                Jurgita Šiugždinienė