VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAVADINIMO

 

2022 m. gruodžio 22 d. Nr. 27V-121

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 996 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Valstybės tarnybos departamento statuso ir pavadinimo pakeitimo“ pakeitimo“, kuriuo nuo 2023 m. sausio 1 d. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pavadinimas pakeičiamas į pavadinimą „Viešojo valdymo agentūra“,:

1. N u s t a t a u, kad kituose Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymuose vartojamą įstaigos pavadinimą „Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ atitinka įstaigos pavadinimas „Viešojo valdymo agentūra“.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Gediminas Miškinis