ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-1077 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 30 d. Nr. A-120

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A-1077 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“, 11 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. vasario 1 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis


 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo

Nr. A-1077

11 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo

Nr. A-120  redakcija)

 

 

MARŠRUTO GRUZDŽIAI–ŠIUPYLIAI–GRUZDŽIAI–VERBŪNAI–GRUZDŽIAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Gruzdžiai

7.25

14.20

15.55

Sauginiai

7.29

14.24

15.59

Rakandžiai

7.33

14.28

16.03

Šiupyliai

7.35

14.35

16.10

Augučiai

-

-

16.25

Šiupyliai

7.40

-

16.35

Rakandžiai

7.47

14.42

16.41

Sauginiai

7.51

14.46

16.46

Gruzdžiai

7.55

14.50

16.50

Lygudai

8.00

14.55

-

Žiogai

8.08

-

-

Pakalniukai

8.10

15.05

-

Luponiai

8.15

-

-

Verbūnai

8.25

15.10

-

Luponiai

-

15.20

-

Žiogai

-

15.25

-

Lygudai

8.30

15.30

-

Gruzdžiai

8.35

15.35

-

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama) mokslo metų metu.

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Gruzdžiai–Šiupyliai–Gruzdžiai–Verbūnai–Gruzdžiai reisų trasų ilgiai:

- iš Gruzdžių autobusų stoties išvykstant 7.00 val. – 56 km;

- iš Gruzdžių autobusų stoties išvykstant 13.40 val. – 56 km;

- iš Gruzdžių autobusų stoties išvykstant 15.30 val. – 20 km.

 

 

______________