Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. 1575 „DĖL PAREIGŪNŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, TIESIOGIAI DALYVAVUSIŲ IŠAIŠKINANT (IŠTIRIANT) NUSIKALTIMUS IR KITUS TEISĖS PAŽEIDIMUS, KURIAIS PADARYTA (GALĖJO BŪTI PADARYTA) TURTINĖ ŽALA VALSTYBEI, SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 14 d. Nr. 237

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir preambulę išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 30 straipsnio 4 dalimi, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 3 punktu, įgyvendindama Susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1366 „Dėl Susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatų patvirtinimo“, 11 punktą ir siekdama pagerinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų pajamų surinkimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka