LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 153 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 26 d. Nr. XIII-2094

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 153 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 153 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Savivaldybės nemokamai (už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir kitas komunalines paslaugas moka savivaldybė) suteikia patalpas Seimo nariui ir jo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojui nuolatiniam naudojimuisi Seimo nario pasirinktoje rinkimų apygardos savivaldybėje (savivaldybėse) Seimo nario įgaliojimų laikui – ne mažesnę kaip 12 m2 sanitarijos ir higienos reikalavimus atitinkančią patalpą su baldais ir telefonu. Už naudojimąsi telefonu apmoka Seimo narys.“

2. Pakeisti 153 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Savivaldybės nemokamai (už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir kitas komunalines paslaugas moka savivaldybė) suteikia patalpas Seimo nariui ir jo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojui nuolatiniam naudojimuisi Seimo nario pasirinktoje rinkimų apygardos savivaldybėje (savivaldybėse) Seimo nario įgaliojimų laikui – ne mažesnę kaip 12 m2 sanitarijos ir higienos reikalavimus atitinkančią patalpą su baldais ir telefonu. Už naudojimąsi telefonu apmoka Seimo narys.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Seimo Pirmininko ir Seimo narių politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir visuomeniniai konsultantai

1. Seimo Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai padeda Seimo Pirmininkui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

2. Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai padeda Seimo nariui vykdyti parlamentinę veiklą. Kiekvienam Seimo nariui įsteigiamos 3 Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigybės. Seimo nario pasirinkimu gali būti steigiamos Seimo nario patarėjo ir (ar) Seimo nario padėjėjo pareigybės. Seimo nariui, turinčiam specialiųjų poreikių, Seimo valdybos pritarimu gali būti steigiama viena papildoma Seimo nario padėjėjo pareigybė.

3. Seimo Pirmininkas, Seimo nariai savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų.

4. Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas darbą organizuoja ir darbo laiką skirsto suderinęs su Seimo nariu, neviršydamas jo pareigybei nustatytos darbo laiko normos ir laikydamasis maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko reikalavimų.“

 

3 straipsnis. Statuto įsigaliojimas

Šio statuto 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019 m. birželio 2 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis