Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. VASARIO 11 D. NUTARIMO NR. 163 „Dėl VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 21 d. Nr. 1175

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“, ir pripažinti netekusiu galios 14.1.1202 papunktį.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                            Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                                         Vilius Šapoka