LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS–VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO–VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 16 D. SPRENDIMO NR. V-387 „ DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 19 d. Nr. V-457

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. V-387 „ Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ ir 1.3.2 papunkčio pirmąją pastraipą išdėstau taip:

1.3.2. Planinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios paslaugos atidėdamos, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė (sprendžia gydantis gydytojas). Onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams planinės paslaugos priskiriamos atvejams, kai jų nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras - valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                   Aurelijus Veryga