VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BĮ VILNIAUS ETNINĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO

 

2017 m. vasario 1 d. Nr. 1-805

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
37 punktu
, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti biudžetinės įstaigos Vilniaus etninės kultūros centro teikiamų paslaugų įkainius pagal priedą.

2. Pavesti Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. 1-2157 „Dėl BĮ Vilniaus etninės kultūros centro paslaugų įkainių nustatymo“.

 

 

 

Meras                                                                                                                 Remigijus Šimašius

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 1 d.

sprendimo Nr. 1-805           

priedas

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS ETNINĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

Eil. nr.

Paslaugos pavadinimas

Trukmė/

kiekis/matas

Paslaugos kaina (Eur)

Pastabos

1.

Kultūrinių, edukacinių renginių bilietai

1.1.

Bilietas į Vilniaus etninės kultūros centro organizuojamą koncertą

60–120 min.

5,00

Suaugusiajam;

3,00

Asmeniui, pateikusiam moksleivio, studento, pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą;

1,00

Vaikui iki 7 metų

1.2.

Bilietas į ekskursiją Vilniaus etninės kultūros centro patalpose

30–45 min.

2,00

Suaugusiajam;

1,00

Asmeniui, pateikusiam moksleivio, studento, pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą;

0,50

Vaikui iki 7 metų

2.

Kultūrinių, edukacinių renginių organizavimas ir veiklų vykdymas

2.1.

Kultūrinės, edukacinės, socialinės veiklos vykdymas

60 min.

15,00

Auditorija iki 30 vietų

3.

Dalyvių mokesčiai Vilniaus etninės kultūros centro organizuojamose mugėse

3.1.

Prekyba vaizduojamosios tautodailės (skulptūros, grafikos, tapybos) darbais

1 diena

20,00

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m²

10,00

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m².

Asmeniui, pateikusiam neįgaliojo pažymėjimą

3.2.

Prekyba taikomosios dekoratyvinės tautodailės (keramikos, tekstilės, medžio, metalo, odos, gintaro ir kt. kūriniai: indai, baldai, įrankiai, rūbai, papuošalai ir kiti namų apyvokos daiktai) darbais

1 diena

10,00

Mugės vietos dydis – 1 x 1 m²

5,00

Mugės vietos dydis – 1 x 1 m².

Asmeniui, pateikusiam neįgaliojo pažymėjimą

20,00

Mugės vietos dydis – 2 x 2 m²

10,00

Mugės vietos dydis – 2 x 2 m²

Asmeniui, pateikusiam neįgaliojo pažymėjimą

25,00

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m²

12,50

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m².

Asmeniui, pateikusiam neįgaliojo pažymėjimą

3.3.

Prekyba kulinariniu paveldu: daržovių, vaisių, uogų, grybų gaminiais, prieskoniais, vaistažolėmis ir kt.

1 diena

15,00

Mugės vietos dydis – 1 x 1 m²

7,50

Mugės vietos dydis – 1 x 1 m².

Asmeniui, pateikusiam neįgaliojo pažymėjimą

25,00

Mugės vietos dydis – 2 x 2 m²

12,50

Mugės vietos dydis – 2 x 2 m².

Asmeniui, pateikusiam neįgaliojo pažymėjimą

30,00

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m²

15,00

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m².

Asmeniui, pateikusiam neįgaliojo pažymėjimą

3.4.

Prekyba kulinariniu paveldu: pieno, medaus gaminiais

1 diena

28,00

Mugės vietos dydis – 2 x 2 m²

14,00

Mugės vietos dydis – 2 x 2 m².

Asmeniui, pateikusiam neįgaliojo pažymėjimą

33,00

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m²

16,50

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m².

Asmeniui, pateikusiam neįgaliojo pažymėjimą

3.5.

Prekyba kulinariniu paveldu: konditerijos ir duonos gaminiais

1 diena

26,00

Mugės vietos dydis – 2 x 2 m²

13,00

Mugės vietos dydis – 2 x 2 m².

Asmeniui, pateikusiam neįgaliojo pažymėjimą

31,00

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m²

15,50

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m².

Asmeniui, pateikusiam neįgaliojo pažymėjimą

3.6.

Prekyba kulinariniu paveldu: mėsos, žuvies gaminiais

1 diena

100,00

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m²

50,00

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m².

Asmeniui, pateikusiam neįgaliojo pažymėjimą

3.7.

Prekyba kulinariniu paveldu – alumi

1 diena

100,00

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m²

50,00

Mugės vietos dydis – 2 x 3 m².

Asmeniui, pateikusiam neįgaliojo pažymėjimą

3.8.

Lauko kavinė

1 diena

300,00

Lauko kavinės dydis 3 x 3 m²

4.

Studijos, kursai, seminarai

4.1.

Meninė, kultūrinė, edukacinė veikla grupėje

60 min.

2,00

Suaugusiajam;

1,00

Asmeniui, pateikusiam moksleivio, studento, pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą

4.2.

Respublikiniai teoriniai-praktiniai seminarai

1 diena

12,00

Suaugusiajam;

7,00

Asmeniui, pateikusiam moksleivio, studento, pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą

4.3.

Individualūs mokymai

60 min.

6,00

Suaugusiajam

4,00

Asmeniui, pateikusiam moksleivio, studento, pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą

5.

Kitos paslaugos

5.1.

Užgavėnių kostiumo nuoma

1 para

6,00

1 vnt. nuomos kaina

5.2.

Užgavėnių kaukės nuoma

3,00

5.3.

Meninės programos parengimo paslauga

1 val.

60,00

 

6.

Prekyba leidiniais, garso ir vaizdo prekėmis

6.1.

Pastatomas kalendorius, atvirukų komplektas

1 vnt.

3,00

 

6.2.

Dvejų metų kalendorius su spalvotomis iliustracijomis ir informaciniu-mokomuoju tekstu

10,00

 

6.3.

Kompaktinė garso plokštelė (CD)

5,00

 

6.4.

Dviguba kompaktinė garso plokštelė (CD)

9,00

 

6.5.

Vaizdajuostė (DVD)

6,00

 

6.6.

Dviguba vaizdajuostė (DVD)

10,00

 

7.

Prekyba knygomis

7.1.

Knyga minkštais viršeliais be iliustracijų

1 vnt.

6,00

Iki 150 puslapių

7.2.

Knyga kietais viršeliais be iliustracijų

8,00

Iki 200 puslapių

7.3.

Knyga kietais viršeliais su iliustracijomis

12,00

Iki 250 puslapių

7.4.

Knyga kietais viršeliais su iliustracijomis

15,00

Iki 300 puslapių

7.5.

Knyga kietais viršeliais su CD arba DVD

10,00

Iki 200 puslapių

7.6.

Knyga-albumas

16,00

Iki 250 puslapių

7.7.

Knyga-albumas

25,00

Iki 300 puslapių

8.

Kita prekyba

8.1.

Stalo žaidimas tekstilinėje pakuotėje

1 vnt.

15,00

 

8.2.

Stalo žaidimas medinėje dėžutėje

30,00

 

___________________