LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2020 m. balandžio 6 d. ĮSAKYMO NR. V-202 „Dėl VYKDOMŲ MOKSLO DOKTORANTŪRŲ VERTINIMO

2020–22 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 4 d. Nr. V-133

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Vykdomų mokslo doktorantūrų vertinimo 2020–22 metais grafiko, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-202 „Dėl vykdomų mokslo doktorantūrų vertinimo 2020–22 metais grafiko patvirtinimo“, 47-ą eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„47.

Edukologija

KTU, LSU, VU3

 

2022-03-15

2016–21“

VDU

KU, MRU, VU

2022-04-15

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                         Romas Baronas